உங்க ஆவியை அனுப்புங்க – Ungge aaviye Anupengge Uyiradaya Vendumae lyrics Gersson edinbaro

உங்க ஆவியை அனுப்புங்க – Ungge aaviye Anupengge Uyiradaya Vendumae lyrics Gersson edinbaro

உங்க ஆவியை அனுப்புங்க
என்னை உயிரடைய செய்யுங்க
உலர்ந்த எலும்புகள் இந்த நாளில்
உயிரடைய வேண்டுமே

உயிரடைய வேண்டுமே உயிரடைய வேண்டுமே
உயிரடைய வேண்டுமே உயிரடைய வேண்டுமே
உந்தன் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை வேண்டுமே

பாதளக் கட்டுகள் உடையட்டுமே
பார்வோனின் வல்லமை அழியட்டுமே
உமக்காக நாங்கள் ஒடிட உயிரடைய வேண்டுமே

கவலையின் கட்டுகள் உடையட்டுமே
சந்தோஷத்தாலே நிரப்பிடுமே
என் இரவுகளெல்லாம் துதிநேரமாய் உயிரடைய வேண்டுமே

 

Ungge aaviye Anupengge
Uyiradaya Cheiyungge
Ularntha Elumbugal Inthe Naalum Uyiradaya Vendumae

Uyiradaya Vendumae
Uyiradaya Vendumae
Uyiradaya Vendumae
Uyiradaya Vendumae
Um Uyir Thelunthe Vallamai Vendumae
Unthan Uyir Thelunthe Vallamai Vendumae

Pathala Kathugal Udaiyathumae
Parvonin Vallamai Alliyathumae -Umakkaaga Naangal Odide
Uyiradaya Vendumae

Kavalaiyin Kathugal Odaiyatumae
Santhoshathaale Nirappidumae
En Iravugal Ellam Thuthi
Nerammai Uyiradaya Vendumae

நோவா தனக்குக் கர்த்தர் கட்டளையிட்டபடியெல்லாம் செய்தான்.
ஆதியாகமம் | Genesis: 7:5

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply