என் உயிரான இயேசு – En Uyirana Yesu lyrics

என் உயிரான இயேசு – En Uyirana Yesu lyrics

என் உயிரான இயேசு என் உயிரோடு கலந்தீர்
என் உயிரே நான் உம்மைத் துதிப்பேன்
என் உயிரான உயிரான உயிரான இயேசு

1. உலகமெல்லாம் மறக்குதையா
உணர்வு எல்லாம் இனிக்குதையா
உம் நாமம் துதிக்கையிலே இயேசையா
உம் அன்பை ருசிக்கையிலே (2)  என் உயிரான

2. உம் வசனம் எனக்கு உணவாகும்
உடலுக்கெல்லாம் மருந்தாகும்
இரவும் பகலுமையா
உந்தன் வசனம் தியானிக்கிறேன் (2)  என் உயிரான

3. உம் திரு நாமம் உலகத்திலே
உயர்ந்த அடைக்கல அரண்தானே
நீதிமான் உமக்குள்ளே ஓடி
சுகமாய் இருப்பானே (2)  என் உயிரான

En Uyirana Yesu lyrics in English

En Uyirana Yesu En Uyiodu Kalandheer
En uiyurae Naan Ummai Thudhipaaen
En Uyirana Uyirana Uyirana Yesu

1. Ullagam ellam marakudhu aiyaa
Unarvue ellam inikudhu aiyaa
Un naammam thudhikai yelae yesu aiya
Un anbai rusiki yelae – (2)  En Uyirana

2. Um vasanam ennaku unave aagum
Uddalaku ellam marandu aagum
Irravum pagalum aiya
undhan vasanam dhyanikiraen – (2) – En Uyirana

3. Um Thiru namamam ullagathilae
Uyirantha adaikala aranthaane
Neethiman ummakulae oodi
Sugamaai Irupano – (2) – En Uyirana

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply