அழாதே மகனே – Azhathey Magane Song lyrics

Deal Score+5
Deal Score+5

அழாதே மகனே – Azhathey Magane Song lyrics

Azhathae maganae….
Azhathae magalae….
Appa unnai anaithukkolvarae…..
Azhathae maganae….
Azhathae magalae…
Eaesu appa unnai anaithukkolvarae…

Ulagam verukkalam…
Unnai verukkalam….
Unnai avar nesikkinrarae….urangamal poshikinrarae….
Azhathae maganae…
Azhathae magalae….
Appa unnai anaithukkolvarae….

1.Varuthathoodae nee vazhvai kazhippathae
Vallavar azhaikindraramma…( Azhaikindraraiya)
Vazhkai ellam vettrithanamma….( Vettrithanaiya)
Azhathae maganae…
Azhathae magalae….
Appa unnai anaithukkolvarae..

2.Thayin vayittrilae thanginaramma…( Thanginiraiya)
Thangi unnai nadathuvaramma…( Nadathuviraiya)
Thazhuvi unnai anaipparamma….( Anaipparaiya)
Azhathae maganae….
Azhathae magalae….
Appa unnai anaithukkolvarae….

3.Eaesu azhaikirar…..
Unnai azhaikirar….
Un thukkam mattrathanamma….( Mattrathanaiya)
Un thuyaram nikkathanamma…( Nikkathanaiya)
Azhathae maganae…
Azhathae magalae…
Appa unnai anaithukkolvarae………

Azhathey Magane – அழாதே மகனே Song lyrics

நான் என் கையை உன்னிடமாய்த் திருப்பி,
உன் களிம்பு நீங்க உன்னைச் சுத்தமாய்ப் புடமிட்டு,
உன் ஈயத்தையெல்லாம் நீக்குவேன்.

And I will turn my hand upon thee,
and purely purge away thy dross,
and take away all thy tin:

ஏசாயா : Isaiah : 1 :25

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo