யூதராஜ சிங்கம் உயித்தெழுந்தார் – yudha rajasingam uyirththezunthaar 

Deal Score+5
Deal Score+5

யூதராஜ சிங்கம் உயித்தெழுந்தார் – yudha rajasingam uyirththezunthaar 

1. யூத ராஜ சிங்கம் உயிர்த் தெழுந்தார்!
உயிர்த்தெழுந்தார் நரகை ஜெயித்தெழுந்தார்!

2. வேதாளக் கணங்கள் ஓடிடவே
ஓடிடவே உருகி வாடிடவே – யூத

3. வானத்தின் சேனைகள் துதித்திடவே
துதித்திடவே பரனை துதித்திடவே – யூத

4. மரணத்தின் சங்கிலிகள் தெறிபட்டன
தெறிபட்டன நொடியில் முறிபட்டன – யூத

5. எழுந்தார் என்ற தொனி எங்குங் கேட்குதே
எங்குங் கேட்குதே பயத்தை என்றும் நீக்குதே – யூத

6. மாதர் தூதரைக் கண்டக மகிழ்ந்தார்
அக மகிழ்ந்தார் பரனை அவர் புகழ்ந்தார் – யூத

7. உயிர்த்த கிறிஸ்து இனி மரிப்பதில்லை
மரிப்பதில்லை இனி மரிப்பதில்லை – யூத

8. கிறிஸ்தோரே நாம் அவர் பாதம் பணிவோம்
பாதம் பணிவோம் பதத்தைச் சிரமணிவோம் – யூத

Yudha Rajasingam uyirthezunthaar

Yuutha Raajasingam uyirthezunthaar
uyirthezunthaar naragai jeyithezunthaar

Vedhala kanagal oodidave
oodidave urugi vaadidave – Yuutha

Vaanathin seynaigal thuthidave
thuthidave paranai thuthidave – Yuutha

maranathin sangliligal theripattana
theripattana nodiyil muripattana – Yuutha

yezhunthar entra thoni engum kekuthey
engum kekuthey bayathai entrum neeguthey – Yuutha

maadhar thutharai kandaga mazhinthar
aga mazhinthar paranai avar pugalnthar – Yuutha

yuritha kristhu eni maripathillai
maripathillai eni maripathillai – Yuutha

kristhorae naam avar paatham panivom
paatham panivom pathathai siramanivom – Yuutha

 

https://www.facebook.com/christianmedias/photos/a.232990043569881/647141152154766

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo