வருஷத்தை நன்மையால் – Varushathai nanmaiyaal song lyrics

வருஷத்தை நன்மையால் – Varushathai nanmaiyaal song lyrics

வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டும் தெய்வமே
வற்றாத கிருபைகளால் என்னை என்றும் நடத்திடுமே-2
தடைப்பட்ட நன்மைகள் இந்த ஆண்டு நடந்திடுமே
அடைக்கப்பட்ட கதவுகள் எல்லாம் இந்த ஆண்டு திறந்திடுமே-2

மகிமை மேல் மகிமை என்னை மறுரூபம் ஆக்கும் மகிமை-2
எந்தன் வாழ்வை மாற்றிடும் மாறாத உந்தன் மகிமை-2

அவர் தமது ஐஸ்வர்யத்தால்
என் குறைவை நிறைவாய் மாற்றி-2
என் வாயை நன்மையால்
திருப்தி ஆக்கும் நல்ல வருஷம்-2

மகிமை மேல் மகிமை என்னை மறுரூபம் ஆக்கும் மகிமை-2
எந்தன் வாழ்வை மாற்றிடும் மாறாத உந்தன் மகிமை-2

அவர் எனக்காய் சிலுவைதனிலே
அனைத்தையும் செய்து முடித்தார்-2
அவர் எனக்காய் சொன்னதை
நிச்சயமாய் (நிச்சயமாக) செய்து முடிப்பார்-2

மகிமை மேல் மகிமை என்னை மறுரூபம் ஆக்கும் மகிமை-2
எந்தன் வாழ்வை மாற்றிடும் மாறாத உந்தன் மகிமை-2

வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டும் தெய்வமே
வற்றாத கிருபைகளால் என்னை என்றும் நடத்திடுமே-2
தடைப்பட்ட நன்மைகள் இந்த ஆண்டு நடந்திடுமே
அடைக்கப்பட்ட கதவுகள் எல்லாம் இந்த ஆண்டு திறந்திடுமே-2

மகிமை மேல் மகிமை என்னை மறுரூபம் ஆக்கும் மகிமை-2
எந்தன் வாழ்வை மாற்றிடும் மாறாத உந்தன் மகிமை-2- (2)

Varushathai nanmaiyaal Song lyrics in English 

Varushathai nanmaiyaal mudisootum deivamae
Vatraadha kirubaigalal ennai endrum nadathidumae-2
Thadaipatta nanmaigal indha aandu nadandhidumae
Adaikapatta kadhavugal ellam indha aandu thirandhidumae -2

Magimai mel magimai ennai marurubam aakum magimai-2
Endhan vazhvai maatridum maaraadha unthan magimai-2

1.Avar thamadhu aiswaryathal
En kuraivai niraivaai maatri-2
En vaayai nanmaiyaal
Thripthi aakum nalla varusham-2

Magimai mel magimai ennai marurubam aakum magimai-2
Endhan vazhvai maatridum maaraadha unthan magimai-2

2. Avar enakaai siluvaidhanilae
Anaithayum seidhu mudithaar-2
Avar enakaai sonnadhai
Nichayamai (Nichayamaga) seidhu mudipaar-2

Magimai mel magimai ennai marurubam aakum magimai-2
Endhan vazhvai maatridum maaraadha unthan magimai-2

Varushathai nanmaiyaal mudisootum deivamae
Vatraadha kirubaigalal ennai endrum nadathidumae-2
Thadaipatta nanmaigal indha aandu nadandhidumae
Adaikapatta kadhavugal ellam indha aandu thirandhidumae -2

Magimai mel magimai ennai marurubam aakum magimai-2
Endhan vazhvai maatridum maaraadha unthan magimai-2-(2)

 

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply