பாடுவேன் அல்லேலுயா – Paaduven Hallelujah Thudhi Hallelujah  lyrics

பாடுவேன் அல்லேலுயா – Paaduven Hallelujah Thudhi Hallelujah  lyrics

பாடி புகழ்வேன் நான் ஆடி மகிழ்வேன்
அவர் நன்மைகளை எங்கும் சொல்லுவேன்
அப்பா சமூகத்தில் ஆடிப்பாடி மகிழ்ந்திருப்பேன்
அவர் இஸ்ரவேலின் வல்லவரே

பாடுவேன் அல்லேலுயா
துதி அல்லேலுயா கிருபையை புகழ்ந்திடுவேன் – 2

எளியவனை நீர் உயர்த்திடுவீர்
ஆயிரமாக பெருகச் செய்வீர் (2)

பாடுவேன் அல்லேலுயா
துதி அல்லேலுயா கிருபையை புகழ்ந்திடுவேன் -2
– பாடி புகழ்வேன்

கூப்பிட்ட நேரத்தில் பதில் அளித்து
குறைகள் தீர்;த்திட வருபவரே

பாடுவேன் அல்லேலுயா
துதி அல்லேலுயா கிருபையை புகழ்ந்திடுவேன் – 2
-பாடி புகழ்வேன்

பகைக்கும் ஜனங்களின் நடுவினிலே
பந்தியைக் கொடுத்து உயர்த்திடுவீர்

பாடுவேன் அல்லேலுயா
துதி அல்லேலுயா கிருபையை புகழ்ந்திடுவேன் – 2
-பாடி புகழ்வேன்

Paaduven Hallelujah Thudhi Hallelujah  lyrics in english

Paadi Pugalven Naan Aadi Magilven
Avar Nanmaigalai Engum Solluven
Appa Samugathil Aadi Paadi Magilndhiruppen
Avar Isravelin Vallavarae

Paaduven Hallelujah Thudhi Hallelujah
Kirubayai Pugalndhiduven x 2

Paadi Pugalven Naan Aadi Magilven
Avar Nanmaigalai Engum Solluven
Appa Samugathil Aadi Paadi Magilndhiruppen
Avar Isravelin Vallavarae

Eliyavanai Neer Uyarthiduveer
Aayiramaaga Peruga Seiveer (2)

Paaduven Hallelujah Thudhi Hallelujah
Kirubayai Pugalndhiduven (2)

Paadi Pugalven Naan Aadi Magilven
Avar Nanmaigalai Engum Solluven
Appa Samugathil Aadi Paadi Magilndhiruppen
Avar Isravelin Vallavarae

Kooppitta Nerathil Badhilalithu
Kuraigal Theerthida Varubavarae (2)

Paaduven Hallelujah Thudhi Hallelujah
Kirubayai Pugalndhiduven (2)

Paadi Pugalven Naan Aadi Magilven
Avar Nanmaigalai Engum Solluven
Appa Samugathil Aadi Paadi Magilndhiruppen
Avar Isravelin Vallavarae

Pagaikkum Janangalin Naduvinilae
Pandhiyai Koduthu Uyarthiduveer (2)

Paaduven Hallelujah Thudhi Hallelujah
Kirubayai Pugalndhiduven (2)

Paadi Pugalven Naan Aadi Magilven
Avar Nanmaigalai Engum Solluven
Appa Samugathil Aadi Paadi Magilndhiruppen
Avar Isravelin Vallavarae

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply