நீரே போதும் – Neerae Podhum Neerae Podhum  lyrics

Deal Score+5
Deal Score+5

நீரே போதும் – Neerae Podhum Neerae Podhum  lyrics

நீரே போதும் நீரே போதும்
நீரே போதும் இயேசுவே (2)

கழுகைப்போல என்னை எழும்பச் செய்வீர்
உயரங்களில் என்னை பறக்கச் செய்வீர் (2) – நீரே போதும்

சிங்கத்தின் பிள்ளையாய் எனை மாற்றினீர்
சாத்தானை ஜெயித்திடும் பெலன் அளித்தீர் (2)
-நீரே போதும்

பனையைப்போல என்னை செழிக்கச் செய்வீர்
கேதுருபோல வளரச் செய்வீர் (2)
-நீரே போதும்

இயேசு நீரே நீரே போதும்
நீரே போதும் இயேசுவே (2)
-நீரே போதும்

Neerae Podhum Neerae Podhum  lyrics in english

Neerae Podhum Neerae Podhum
Neerae Podhum Yesuvae (2)

Kalugai Pola Ennai Elumba Seiveer
Uyarangalil Ennai Parakka Seiveer (2)

Neerae Podhum Neerae Podhum
Neerae Podhum Yesuvae (2)

Singathin Pillayaai Enai Maatrineer
Saathaanai Jeyithidum Belan Alitheer(2)

Neerae Podhum Neerae Podhum
Neerae Podhum Yesuvae (2)

Panayai Pola Ennai Sezhikka Seiveer
Kaedhuru Pola Valara Seiveer (2)

Neerae Podhum Neerae Podhum
Neerae Podhum Yesuvae (2)

Yesu Neerae Neerae Podhum
Neerae Podhum Yesuvae (2)

Yesu Neerae Neerae Podhum
Neerae Podhum Yesuvae (2)

Neerae Podhum Neerae Podhum
Neerae Podhum Yesuvae (2)

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply