தேவன் தந்த திருச் சபையே – Devan thantha thiru sabai song lyrics

Deal Score+3
Deal Score+3

தேவன் தந்த திருச் சபையே – Devan thantha thiru sabai song lyrics

தேவன் தந்த திருச் சபையே
விசுவாச வாழ்வு தரும் சபையே
மலரும் சந்தோஷம் ஒளிரும் நல்நேசம்
இன்றும் என்றும் அருளிச்செய்யும்

போற்றும் போற்றும் இயேசுவை
சுப வாழ்வு தரும் நேசரை
நித்தம் நித்தம் வாழ்த்தும் வாழ்த்தும்
இந்த நல் தேவனின் திருச் சபையே

ஆதி அந்தம் வரையில்
நித்ய ஜீவன் நல்கும் மீட்பரை
நித்தம் நித்தம் வாழ்த்தும் வாழ்த்தும்
இந்த நல் தேவனின் திருச்சபையே

மீண்டும் ஓர் நாள் வருவேன்
என்று வாக்குஉரைத்த வல்லோனை
நித்தம் நித்தம் வாழ்த்தும் வாழ்த்தும்
விந்தைகள் தேவனின் திருச் சபையே

Devan thantha thiru sabai song lyrics in English 

Devan thantha thiru sabaiyae
Visuvasa vaazhuv Tharum Sabaiyae
Malarum Santhosam olirum Nalneasam
Intrum Entrum Aruliseiyyum

Pottrum Pottrum Yesuvaiyae
Suba Vaazhuv Tharum Neasarai
Niththam Niththam Vaazhthum Vaazhthum
Intha Nal Devanin Thiru sabaiyae

Aathi Antham Varaiyil
Nithya Jeevan Nalgum Meetparai
Niththam Niththam Vaazhthum Vaazhthum
Intha Nal Devanin Thiru sabaiyae

Meendum Oor Naal Varuvean
Entru Vaakkuraitha Vallonai
Niththam Niththam Vaazhthum Vaazhthum
Vinthaikal Devanin Thiru sabaiyae

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo