அல்லேலூயா கர்த்தரையே – ALLELUYA KARTHARAYAE song lyrics

அல்லேலூயா கர்த்தரையே – ALLELUYA KARTHARAYAE song lyrics

1. அல்லேலூயா கர்த்தரையே ஏகமாய்த் துதியுங்கள்
அவர் நடத்தும் செயல்களெல்லாம் பார்த்தோரே துதியுங்கள்
வல்லமையாய்க் கிரியை செய்யும் வல்லோரைத் துதியுங்கள்
எல்லோரையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் இயேசுவைத் துதியுங்கள்

இராஜாதி இராஜனாம் இயேசுராஜன் பூமியில்ஆட்சிசெய்வார்
அல்லேலூயா அல்லேலூயா தேவனைத் துதியுங்கள்

2. தம்புரோடும் வீணையோடும் கர்த்தரைத் துதியுங்கள்
இரத்தத்தினால் பாவங்களைப் போக்கினார் துதியுங்கள்
எக்காளமும் கைத்தாளமும் முழங்கிடத் துதியுங்கள்
எக்காலமும் மாறாதவர் இயேசுவைத் துதியுங்கள்

3. சூரியனே, சந்திரனே தேவனைத் துதியுங்கள்
ஒளியதனை எங்கள் உள்ளம் அளித்தோரைத் துதியுங்கள்
அக்கினியே, கல்மழையே படைத்தோரைத் துதியுங்கள்
அக்கினியாய் கல்மனதை உடைப்போரைத் துதியுங்கள்

4. பிள்ளைகளே, வாலிபரே தேவனைத் துதியுங்கள்
வாழ்வதனை அவர்பணிக்கே கொடுத்து நீர் துதியுங்கள்
பெரியவரே, பிரபுக்களே தேவனைத் துதியுங்கள்
செல்வங்களை இயேசுவுக்காய் செலுத்தியே துதியுங்கள்

5. ஆழ்கடலே, சமுத்திரமே தேவனைத் துதியுங்கள்
அலைஅலையாய் ஊழியர்கள் எழும்பினார் துதியுங்கள்
தூதர்களே முன்னோடிகளே தேவனைத் துதியுங்கள்
பரலோகத்தை இந்தியர்கள் நிரப்புவார் துதியுங்கள்

ALLELUYA KARTHARAYAE song lyrics in English 

1.Alleluah Kartharaiyae Yehamaai Thuthiyungal
Avar Nadathum Seyalkalellaam Paarthorae Thuthiyungal
Vallamaiyaai Kiriyai Seiyum Vallorai Thuthiyungal
Elloraiyum yeatrrukollum Yesuvai Thuthiyungal

Raajaathi Raajanaam Yesuraajan Boomiyil Aatchi seivaar
Allaeluuyaa Allaeluuyaa Thaevanaith Thuthiyungal

2. Thampurodum Veenaiyodum Karththarai Thuthiyungal
Raththathinaal Paavankalai Pokkinaar Thuthiyungal
Ekkaalamum Kaiththaalamum Muzhankida Thuthiyungal
Ekkaalamum Maaraathavar Yesuvai Thuthiyungal

3. Suriyanae, Santhiranae Devanai Thuthiyungal
Oliyathanai Engal Ullam Aliththoerai Thuthiyungal
Akkiniyae, Kalmazhaiyae Padaithoerai Thuthiyungal
Akkiniyaai Kalmanathai Udaippoerai Thuthiyungal

4. Pillaikalae, Vaalibarae Devanai Thuthiyungal
Vaazhvathanai Avarpanikkae Koduthu Neer Thuthiyungal
Periyavarae, Pirapukkalae TDevanai Thuthiyungal
Selvankalai Yesuvukkai Seluththiyae Thuthiyungal

5. Aazh-kadalae, Samuththiramae Devanai Thuthiyungal
Alaialaiyaai Uuzhiyarkal Ezhumpinaar Thuthiyungal
Thuutharkalae Munnoedikalae Devanai Thuthiyungal
Paraloekaththai Indhiyarkal Nirappuvaar Thuthiyungal

https://www.instagram.com/p/CIlbDExgGKn/?utm_source=ig_web_copy_link
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply