ஆயத்தமா நீயும் ஆயத்தமா – Aayathama neeyum Aayathama

Deal Score0
Deal Score0

ஆயத்தமா நீயும் ஆயத்தமா – Aayathama neeyum Aayathama

ஆயத்தமா நீயும் ஆயத்தமா? – 2

வருவேன்னு சொன்னவர் வரப்போறார்
வருகையை சந்திக்க ஆயத்தமா

இயேசு விண்ணில் வருவாரே
நீயும் மண்ணில் ஆயத்தமா? – 2

உன் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தமா
உன் இயேசுவை சந்திக்க ஆயத்தமா

பரிசுத்தர் இயேசு வரப்போறார்
பரிசுத்தமாய் நீயும் ஆயத்தமா
பரலோக எஜமான் வருவார்
பரலோகம் செல்ல ஆயத்தமா – உன் தேவனை

விழித்திரு என்றவர் வரப்போறார்
ஜெபத்துடன் நீயும் ஆயத்தமா
நினையாத நேரம் வருவார்
நீயும் விழிப்புடன் ஆயத்தமா – உன் தேவனை

மன்னவன் இயேசு வரப்போறார்
மானிடனே நீயும் ஆயத்தமா
மணவாளன் இயேசு வருவார்
மணவாட்டியே நீயும் ஆயத்தமா – உன் தேவனை

Aayathama neeyum Aayathama – 2

Varuvenu sonnavar varaporaar
Varugaiyai santhikka Aayathama

Yesu vinnil varuvarae
Neeyum mannil Aayathama – 2

Un devanai santhikka Aayathama
Un yesuvai santhikka Aayathama – 2

Parisuthar yesu varaporaar
Parisuthamai neeyum Aayathama – 2
Paraloga ejamaan varuvaar
Paralogam sella Aayathama – 2

Vilithiru endravar varaporaar
Jebathudan neeyum Aayathama – 2
Ninaiyatha neram varuvar
neeyum Vilippudan Aayathama – 2

Mannavan Yesu Varaporaar
Maanidane Neeyum Aayathama – 2
Manavaalan Yesu Varuvaar
Manavaatiye neeyum Aayathama – 2

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo