எல்லாமே மாறப் போகுது -ELLAMAE MAARAPOGUDHU lyrics Gersson Edinbaro Neerae 6

Deal Score+1
Deal Score+1

எல்லாமே மாறப் போகுது
என் எல்லாமே மாறப் போகுது
என் வாழ்;க்க குரடடஆ மாறப் போகுது
நான் ஜெபிச்சதெல்லாம் நடக்க போகுது
மாறப் போகுது எல்லாமே மாறப் போகுது
இயேசுவின் வல்லமையால் மாறப் போகுது (2)
என் நெருக்கமெல்லாம் மாறப் போகுது
அது விசாலமா மாறப் போகுது (2)
என் நெருக்கமெல்லாம் மாறப் போகுது
அது விசாலமா மாறப் போகுது (2)
மாறப் போகுது எல்லாமே மாறப் போகுது
இயேசுவின் வல்லமையால் மாறப் போகுது (2)
என் ஜெப நேரம் அதிகமாகுது
என் துதி நேரம் அதிகமாகுது (2)
என் ஜெப நேரம் அதிகமாகுது
என் துதி நேரம் அதிகமாகுது
அக்கினியா மாறப் போகுது
வாழ்க வல்லமையா மாறப் போகுது
மாறப் போகுது எல்லாமே மாறப் போகுது
இயேசுவின் வல்லமையால் மாறப் போகுது (2)
ஓ… ஓ…ஓ… ஓ…
மாறப் போகுது எல்லாமே மாறப் போகுது
இயேசுவின் வல்லமையால் மாறப் போகுது (2)
என் கவலையெல்லாம் மாறப் போகுது
என் கண்ணீரெல்லாம் நீங்கப் போகுது
என் அழுகையெல்லாம் மாறப் போகுது
அது ஆனந்தமா மாறப் போகுது (repeat)
மாறப் போகுது எல்லாமே மாறப் போகுது
இயேசுவின் வல்லமையால் மாறப் போகுது (2)
ஓ…ஓ…ஓ…ஓ…
மாறப் போகுது எல்லாமே மாறப் போகுது
இயேசுவின் வல்லமையால் மாறப் போகுது (2)
எல்லாமே மாறப் போகுது
என் எல்லாமே மாறப் போகுது
என் வாழ்;க்க குரடடஆ மாறப் போகுது
நான் ஜெபிச்சதெல்லாம் நடக்க போகுது

Ellamae Maara Pogudhu
En Ellamae Maara Pogudhu
En Vaalka Fulla Maara Pogudhu
Naan Jebichadhellam Nadakka Pogudhu
Maara Pogudhu Ellamae Maara Pogudhu
Yesuvin Vallamayal Maara Pogudhu (2)
En Nerukkamellam Maara Pogudhu
Adhu Visaalamaa Maara Pogudhu (2)
En Nerukkamellam Maara Pogudhu
Adhu Visaalamaa Maara Pogudhu (2)
Maara Pogudhu Ellamae Maara Pogudhu
Yesuvin Vallamayal Maara Pogudhu (2)
En Jeba Neram Adhigamaagudhu
En Thudhi Neram Adhigamaagudhu (2)
En Jeba Neram Adhigamaagudhu
En Thudhi Neram Adhigamaagudhu
Akkiniyaa Maarappogudhu
Vaalka Vallamayaa Maara Pogudhu
Maara Pogudhu Ellamae Maara Pogudhu
Yesuvin Vallamayal Maara Pogudhu (2)
O…O… O… O…
Maara Pogudhu Ellamae Maara Pogudhu
Yesuvin Vallamayal Maara Pogudhu (2)
En Kavalayellam Ellam Maara Pogudhu
En Kanneer Ellam Neenga Pogudhu
En Alugayellam Maara Pogudhu
Adhu Aanandhama Maara Pogudhu
Maara Pogudhu Ellamae Maara Pogudhu
Yesuvin Vallamayal Maara Pogudhu (2)
O…O… O… O…
Maara Pogudhu Ellamae Maara Pogudhu
Yesuvin Vallamayal Maara Pogudhu (2)
Ellamae Maara Pogudhu
En Ellamae Maara Pogudhu
En Vaalka Fulla Maara Pogudhu
Naan Jebichadhellam Nadakka Pogudhu

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo