இயேசு நேசிக்கிறார் – Yesu Neasikkiraar Lyrics

Deal Score+5
Deal Score+5

இயேசு நேசிக்கிறார் – Yesu Neasikkiraar Lyrics

இயேசு நேசிக்கிறார் – இயேசு நேசிக்கிறார் ;
இயேசு என்னையும் நேசிக்க யான் செய்த
தென்ன மாதவமோ!

சரணங்கள்

1. நீசனாமெனைத்தான் இயேசு நேசிக்கிறார்,
மாசில்லாத பரன் சுதன்றன் முழு
மனதால் நேசிக்கிறார் — இயேசு

2. பரம தந்தை தந்த பரிசுத்த வேதம்
நரராமீனரை நேசிக்கிறாரென
நவிலல் ஆச்சரியம் — இயேசு

3. நாதனை மறந்து நாட்கழித் துலைந்தும்,
நீதன் இயேசெனை நேசிக்கிறாரெனல்
நித்தம் ஆச்சரியம் — இயேசு

4. ஆசை இயேசுவென்னை அன்பாய் நேசிக்கிறார்;
அதை நினைந்தவர் அன்பின் கரத்துளெ
ஆவலாய்ப் பரப்பேன் — இயேசு

5. ராசன் இயேசுவின் மேல் இன்ப கீதஞ் சொலில் ,
ஈசன் இயேசெனைத் தானெசித்தாரென்ற
இணையில் கீதஞ் சொல்வேன் — இயேசு

Yesu Neasikkiraar Lyrics in English

Yesu Naesikkiraar – Yesu Naesikkiraar ;
Yesu Ennaiyum Naesikka Naan Neytha
Thenna Maathavamo!

1. Neesanaam Enaithaan Yesu Naesikkiraar,
Maasillaatha Paran Suthantan Mulu
Manathaal Naesikkiraar — Yesu

2. Parama Thanthai Thantha Parisuththa Veatham
Nararaameenarai Naesikkiraarena
Navilal Aachchariyam — Yesu

3. Paathanai Maranthu Naatkalith Thulainthum,
Neethan Yaesenai Naesikkiraarenal
Niththam Aachchariyam — Yesu

4. Aasai Yesuvennai Anbaai Naesikkiraar;
Athai Ninainthavar Anbin Karathule
Aavalaai Parappaen — Yesu

5. Raasan Yesuvin Mael inba Geethanj solil ,
Eesan Yaesenaith Thaane Sithaarenta
Innaiyil Geethanj solvaen — Yesu

அப்பொழுது கர்த்தர் எனக்குப் பிரதியுத்தரமாக: நீ தரிசனத்தை எழுதி, அதைக் கடந்தோடுகிறவன் வாசிக்கும்படிப் பலகைகளிலே தீர்க்கமாக வரை.
And the LORD answered me, and said, Write the vision, and make it plain upon tables, that he may run that readeth it.
ஆபகூக் : Habakkuk:2:2

#HappyChristmas

Posted by ChristianMedias on Tuesday, December 6, 2016

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo