உயரமும் உன்னதமுமான – Uyaramum unathamumana song lyrics

உயரமும் உன்னதமுமான – Uyaramum unathamumana song lyrics

உயரமும் உன்னதமுமான
சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் (2)
சேனைகளின் கர்த்தராகிய
ராஜாவை என் கண்கள் காணட்டும் (2)

சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் -3
பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே – 2

1. ஒருவராய் சாவாமையுள்ளவர் அவர்
சேரக்கூடா ஒளிதனில் வாசம் செய்பவர் (2)
அகிலத்தை வார்த்தையால் சிருஷ்டித்தவர்
இயேசுவே உம்மையே ஆராதிப்பேன் (2)

சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் -3
பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே – 2

2. ஆதியும் அந்தமுமானவர் அவர்
அல்பாவும் ஒமேகாவுமானவர் அவர் (2)
இருந்தவரும் இருப்பவரும்
சீக்கிரம் வரப்போகும் ராஜா இவர் (2)

சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் -3
பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே – 2

3. எல்லா நாமத்திலும் மேலானவர்
முழங்கால்கள் முடங்கிடும் இவருக்கு முன் (2)
துதிகனம் மகிமைக்கு பாத்திரரே
தூயவர் இயேசுவை உயர்ந்திடுவேன் (2)

சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் -3
பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே – 2

Uyaramum unathamumana song lyrics in english

Uyaramum Unnadhamum Aana
Singasanathil Veettirukkum (2)
Senaigalin karthar Aagiya
Rajavai yen kangal Kaanattum (2)

Senaigalin karthar parisutthar (3)
Parisutthar Parisutthare (2)

1. Oruvarai Saavamai ullavar ivar
Serakooda volidhanil vaasam seivavar (2)
Agilathai vaarthaiyal sirustitthavar
Yesuve ummaye Aaradhippein (2)

Senaigalin karthar parisutthar (3)
Parisutthar Parisutthare (2)

2. Aadhiyum Andhamum Aanavar ivar
Albhavum Omegavum Aanavar ivar (2)
Irundhavarum Iruppavarum Seekkiram
Varappogum Raja ivar (2)

Senaigalin karthar parisutthar (3)
Parisutthar Parisutthare (2)

3. Yella Naamatthilum Melanavar
Mulangaalgal Mudangidum ivarkku Mun (2)
Thudhi Ghana Maghimaikku Paatthirarae
Thooyavar YESUVAI vuyartthiduvein

Senaigalin karthar parisutthar (3) Parisutthar Parisutthare (2)
Senaigalin karthar parisutthar (3) Parisutthar Parisutthare (2)
Senaigalin karthar parisutthar (3) Parisutthar Parisutthare (4)

இன்னும் ஏழுநாள் சென்றபின்பு, நாற்பதுநாள் இரவும் பகலும் பூமியின்மேல் மழையை வருஷிக்கப்பண்ணி, நான் உண்டாக்கின ஜீவஜந்துக்கள் அனைத்தையும் பூமியின்மேல் இராதபடி நிக்கிரகம் பண்ணுவேன் என்றார்.
ஆதியாகமம் | Genesis: 7:4

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply