உம்மை நான் பாடி – Ummai naan paadi unnai naan uyarthi lyrics

Deal Score+4
Deal Score+4

உம்மை நான் பாடி – Ummai naan paadi unnai naan uyarthi lyrics

உம்மை நான் பாடி
உம்மை நான் உயர்த்தி
உம்மை நான் போற்றி
நான் உம்மை ஆராதிப்பேன்

மகிமையும் புகழ்ச்சியும் உம் சமூகத்தில் உள்ளது
ஜனங்களின் வம்சங்களே நம் கர்த்தரை துதியுங்கள்

எனக்காக மரித்தீர்
எனக்காக உயிர்த்தீர்
எனக்காக வருவீர்
எந்தன் இயேசுவே

சத்தியமும் கிருபையும்
உம் சமூகத்தில் உள்ளது
ஜாதிகளே ஜனங்களே நம்
இயேசுவை துதியுங்கள்

பாவங்கள் போக்கி
சாபங்கள் நீக்கி
உயிர்தந்த இயேசுவே
நான் உம்மை ஆராதிப்பேன்- என்

வழியும் நீர்
சத்தியமும் நீர் என்
ஜீவன் நீர்தானே
உம்மை புகழ்ந்து உயர்த்தி நானும்
என்றும் ஆராதிபேன்

Ummai naan paadi unnai naan uyarthi lyrics in english

Ummai naan paadi
unnai naan uyarthi
unnai naan pootri
naan ummai aarathipaen

magimaiyum pugalchium um samugathil ullathu
janangalin vamsangalae nam kartharai thoothiyungal

yenakaga maritheer
yenakaga uyirtheer
yenakaga varuveer
enthan yesuvae

sathiyamum kirubaium
um samugathil ullathu
jathigalae janangale nam
yesuvai thoothiungal

paavangal pokki
sabangal neeki
uyirthantha yesuvae
naan ummai aarathipaen

vazhium neerae
sathiyamum neerae
jeevan neerthanae
ummai pugalnthu uyarthi naanum
endrum aarathipaen

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo