காரிருளில் என் நேச தீபமே – Kaarirulil En Neasa Dheebamae Lyrics

Deal Score+2
Deal Score+2

காரிருளில் என் நேச தீபமே – Kaarirulil En Neasa Dheebamae Lyrics

1.காரிருளில் என் நேச தீபமே
நடத்துமேன்!
வேறொளியில்லை வீடும்
தூரமே நடத்துமேன்!
நீர் தாங்கின் தூர காட்சி
ஆசியேன்
ஓர் அடி மட்டும் என்முன்
காட்டுமேன்!

2. என் இஷ்டப்படி நடந்தேன்
ஐயோ முன்னாளிலே
ஒத்தாசை தேடவில்லை
இப்போதோ நடத்துமே!
உல்லாசம் நாடினேன் திகிலிலும்
வீம்புகொண்டேன்
அன்பாக மன்னியும்!

3. இம்மட்டும் என்னை
ஆசீர்வதித்தீர் இனிமேலும்
காடாறு சேறு குன்றில்
தேவரீர் நடத்திடும்!
உதய நேரம் வரக் களிப்பேன்
மறைந்துபோன
நேசரைக் காண்பேன்!!

Kaarirulil En Neasa Dheebamae Lyrics in English 

1.Kaarirulil En Neasa Dheebamae
Nadaththumean
Vearoliyillai Veedum
Thooramae Nadaththumean
Neer Thaangin Thoora Kaatchi
Aasiyean
Oor Adi Mattum EnMun
Kaattumean

2.En Istappadi Nadanthean
Aiyo Munnaalilae
Oththasai Theadavillai
Ippotho Nadaththumae
Ullaasam Naadinean Thigilum
Veembu kondean
Anbaaga Manniyum

3.Immattum Ennai
Aaseervathththeer Inimealum
Kaadaaru Searu Kuntril
Devareer Nadaththidum
Udhaya Nearam Vara Kalippean
Marainthu Pona
Neasarai Kaanbean

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo