ஏலோஹாய் உம்மை மட்டும் – ELOHAI ummai mattum

Deal Score+2
Deal Score+2

ஏலோஹாய் உம்மை மட்டும் ஆராதிப்பேன்
அடோனாய் உம்மை அன்றி தெய்வம் இல்லை-2
நீங்க இல்லாம நான் இல்லவே இல்லை
உங்களை விட்டா வேறு வாழ்க்கையே இல்லை-2

நீர் ஆதியும் அந்தமும் ஆனவரே
அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆனவரே-2
உமக்கு தோற்றமும் இல்லை முடிவும் இல்லை
எனக்குள்ளே வாழ்கின்றீரே-2

1.சுற்றத்தார் எல்லாம் வெறுத்தனரே
தள்ளப்பட்ட கல்லாய் கிடந்தேனே-2
என்னை எடுத்து அணைத்துக்கொண்டு
உயரே பறக்க வைத்தவரே-2-நீர் ஆதியும்

2.ஏழை என்று என்னை தள்ளினார்கள்
குழியில் தூக்கி என்னை எறிந்தார்கள்-2
உம் ஓங்கிய புயம் என்னை தூக்கியதே
என் தலையை மகிமைப்படுத்தியதே-2-நீர் ஆதியும்

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo