இயேசு ராஜா வருகிறார் – Yesu raja varugirar

Deal Score+1
Deal Score+1

இயேசு ராஜா வருகிறார் – Yesu raja varugirar

இயேசு ராஜா வருகிறார்
ஆளுகை செய்திட வருகிறார்.
நேற்றும் இன்றும் மாறாத கர்த்தர்
நியாயம் தீர்த்திட வருகிறார்

ஓ வருகிறார் இயேசு வருகிறார்
ஓ வருகிறார் ராஜா வருகிறார்

இம்மானுவேலன் நம்மோடிருக்கிறார்
எல்ஷடாய் சர்வ வல்லவர் – 2 -” ஓ வருகிறார் “

சாத்தானின் ராஜ்யத்தை அழித்திட வருகிறார்.
அவரது ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கவே – 2 – ” ஓ வருகிறார் “

யூத சிங்கமாய் யுத்த வீரனாய்
சிருஸ்டி கர்த்தராம் சேனைகளுடனே – 2 – ” ஓ வருகிறார் “


Lyrics:
Yesu raja varugirar
Aalugai seidhide varugirar
Netrum indrum maradha karthar
niyayam theerthida varugirar

Oh varugirr yesu varugirar
Oh varugirar raja varugirar

Immanuvelan nammodirukirar
El shaddai sarva vallavar
||oh varugirar|| – 2

Sathanin rajyathai azlithida varugirar
Avaradhu rajyathai sthabikave varugirar
|| oh varugirar || – 2

Yudha singamai yuddha veeranai
Shrusti kartharam senaigalodane
||Oh varugirar || – 2

 

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo