ஆருயிர் நண்பர் நீரே – Aaruyir Nanbar Neerae

Deal Score0
Deal Score0

ஆருயிர் நண்பர் நீரே – Aaruyir Nanbar Neerae

பல்லவி

ஆருயிர் நண்பர் நீரே
காருண்ய நேசரே
எந்தன் மனமெல்லாம் நிறைந்தவரே

அனுபல்லவி

உயிரினும் மேலாக நேசிக்கும் நண்பர் நீர் உம்
உயிரையே தியாகமாக உவந்து அளித்தீரே

சரணங்கள்

1. பரிந்துபேசி பரிதபித்துருகும் அன்பே
அனாதி ஸ்நேகத்தாலே அரவணைத்திடுவீர்
பதினாயிரங்களிலும் சிறந்த என் நேசரே உம்
ஜீவத் தண்ணீரால் எந்தன் தாகம் தீர்த்தீடுவீர்

2. உமது நேசம் என்னுள்ளில் பொங்கிடுதே
மாறா நேசமன்றோ என்னை வனைந்திடுதே
உமது சமூகம் விட்டு செல்லக் கூடுமோ இனி
உம்மைப் பிரியேனே நீரே எந்தன் தஞ்சமே

Aaruyir Nanbar Neerae song lyrics in english

Aaruyir Nanbar Neerae
Karunya Neasare
Enthan Manamellam Nirainthavarae

Uyirinum Mealaga Neasikkum Nanbar Neer Um
Uyiraiyae Thiyagamaai Uvanthu Alitheerae

1.Parinthu Peasi Parithabithurugum Anbae
Anathi Sneakaththaalae Aravanaithiduveer
Pathinaayirangalilum Sirantha En Neasarae Um
Jeeva Thanneeraal Enthan Thaagam Theerthiduveer

2.Umathu Neasam Ennullil Pongiduthae
Maara Neasamantro Ennai Vanaithiduthae
Umathu Samoogam Vittu Sella Koodumo Ini
Ummai Priyeanae Neerae Enthan Thanjamae

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo