YEH ASMAN HAI TERA SINHASAN

Hindi Lyrics

YEH ASMAN HAI TERA SINHASAN
HAI DHARTI TERE PAON KI CHOKI

YEH SAARI SRISHTI
SARA BHUMANDAL
HAIN KARTE SARAY
TERI HI STUTI

YESHUA YESHUA TU HI HAI
MERA KHUDA MERA KHUDA
YESHUA YESHUA
TERI HO ARADHANA

HALLELUJAH…………8

TU HI TO HAI KARUNA KA SAGAR
TU HI HAI SRISHTI KA KARTA
TU HI HAI PRABHUON KA PRABHU
TU HI HAI MAHIMA KA RAJA

YESHUA YESHUA TU HI HAI
MERA KHUDA MERA KHUDA
YESHUA YESHUA
TERI HO ARADHANA

HALLELUJAH…………8

TU NE SAHAY HAIN ROGE MERE
TU NE UTHAYE HAIN PAP MERE
WADAY JO TERE HAIN AAJ MERE
HAR DUM RAHEGA TU SATH MERE

YESHUA YESHUA TU HI HAI
MERA KHUDA MERA KHUDA
YESHUA YESHUA
TERI HO ARADHANA

HALLELUJAH…………8

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply