Kar reham kar reham

Kar reham kar reham

Lyrics:
Kar reham kar reham
Hai khuda kar reham …..(4)

Tu premi hai na
Aur dayalu bhi hai
Tu sunn raha hai na
Aur dekh bhi raha hai

Kar reham kar reham
Hai khuda kar reham (2)

Vilamb se krod kartha hai
Daya teri sada ki hai (2)

Tere bacho par kar rahem
Tere logo par kar rahem
Mere desh par kar rahem
Is jahan par kar rahem

Kar reham kar reham
Hai khuda kar reham ….. (2)

Sankat mein sahayak tu hai
Aankhe hamari tujh par lagi hai …..(2)

Tere bacho par kar rahem
Tere logo par kar rahem
Mere desh par kar rahem
Is jahan par kar rahem

Kar reham kar reham
Hai khuda kar reham …..(12)

 

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply