Kar reham kar reham

Deal Score0
Deal Score0

Kar reham kar reham

Lyrics:
Kar reham kar reham
Hai khuda kar reham …..(4)

Tu premi hai na
Aur dayalu bhi hai
Tu sunn raha hai na
Aur dekh bhi raha hai

Kar reham kar reham
Hai khuda kar reham (2)

Vilamb se krod kartha hai
Daya teri sada ki hai (2)

Tere bacho par kar rahem
Tere logo par kar rahem
Mere desh par kar rahem
Is jahan par kar rahem

Kar reham kar reham
Hai khuda kar reham ….. (2)

Sankat mein sahayak tu hai
Aankhe hamari tujh par lagi hai …..(2)

Tere bacho par kar rahem
Tere logo par kar rahem
Mere desh par kar rahem
Is jahan par kar rahem

Kar reham kar reham
Hai khuda kar reham …..(12)

 

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo