விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான்- visuvasathinal neethiman pilaipaan song lyrics

விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் – visuvasathinal neethiman pilaipaan song lyrics

விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான்
விசுவாசியே பதறாதே – 2
கலங்காதே திகையாதே விசுவாசியே
கல்வாரி நாயகன் கைவிடாரே – 2

1. தந்தை தாயென்னை வெறுத்திட்டாலும்
பந்த பாசங்கள் அறுந்திட்டாலும்
நிந்தை தாங்கிட்ட தேவன் நம்மை
சொந்த கரங்களால் அணைத்துக்கொள்வார்

2. பிறர் வசை கூறி துன்புறுத்தி
இல்லாதது சொல்லும் போது
நீ மகிழ்ந்து களிகூரு
விண் கைமாறு மிகுதியாகும்

3. கொடும் வறுமையில் உழன்றாலும்
கடும் பசியினில் வாடினாலும்
அன்று எலியாவை போஷித்தவர்
இன்று உன் பசி ஆற்றிடாரோ

visuvasathinal neethiman pilaipaan song lyrics in English

Visuvaasaththinaal Neethimaan Pilaippaan
Visuvaasiyae Patharaathae
Kalangathae Thigaiyatahe Visuvaasiyae
Kalvaari Naayagan Kaividaarae

1.Thanthai Thaai Ennai Veruththittaalum
Pantha Paasangal Arunthittaalum
Ninthai Thaangida Devan Nammai
Sontha Karangalaal Anaiththukolluvaar

2.Pirar Vasai Koori Thunpuruththi
Illaathathu Sollum Pothu
Nee Magilnthu Kazhikooru
Vin Kaimaaru Miguthiyaagum

3.Kodum Varumaiyilum Ulantraalum
Kadum Pasiyinil Vaadinaalum
Antru Eliyaavai Poshiththavar
Intru Un Pasi Aattridaaro

விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான்
விசுவாசியே பதறாதே
கலங்காதே திகையாதே விசுவாசியே
கல்வாரி நாயகன் கைவிடாரே (2)

1. கொடும் வறுமையின் உழன்றாலும்
கடும் பசியினில் வாடினாலும்
அன்று எலியாவை போஷித்தவர் – இன்று
இன்று உன் பசி ஆற்றிடாரோ – கலங்காதே

2. பெரும் நோய்தனி் கலங்கிடாதே
பாசத்தால் உன்னை சோதிப்பாரே
திமிர் வாதத்தால் அசைவற்றவன் – தேவ
தயவினால் நடக்கலையோ – கலங்காதே

3. தந்தை தாய் உன்னை வெறுத்திட்டாலும்
பந்த பாசங்கள் அறுந்திட்டாலும்
நிந்தை தாங்கிட்ட தேவன் உன்னை – சொந்த
கரங்களால் அணைத்துக் கொள்வார் – கலங்காதே

விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான்- visuvasathinal neethiman pilaipan

https://www.facebook.com/christianmedias/photos/a.232990043569881/651347245067490

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply