பிரசன்னம் உம் பிரசன்னம்-Prasanam um prasanam

Deal Score0
Deal Score0

பிரசன்னம் உம் பிரசன்னம்
சபையை நிரப்பணுமே
பிரசன்னம் உம் பிரசன்னம்
சபையை நிரப்பணுமே

பிரசன்னம் உம் பிரசன்னம்
நிரம்பி வழியணுமே
பிரசன்னம் உம் பிரசன்னம்
நிரம்பி வழியணுமே

உம் பிரசன்னத்தால்
பர்வதம் உருகுமே
உம் பிரசன்னத்தால்
தடைகள் விலகுமே
உம் பிரசன்னத்தால்
பர்வதம் உருகுமே
உம் பிரசன்னத்தால்
தடைகள் விலகுமே

உம் பிரசன்னம் நிரம்பணுமே
என்னில் நிரம்பி வழியணுமே
உங்க பிரசன்னம் நிரம்பணுமே
என்னில் நிரம்பி வழியணுமே

Prasanam um prasanam
Sabauyai Nirappanumae -2

Prasanam um prasanam
Nirambi Vazhiyanumae-2

um prasanathal
Parvatham urugumae
um prasanathal
Thadaigal Vilagumae -2

um prasanam nirambanumae
Ennil Nirambi Vazhiyanumae -2

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo