பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா – parisuththam pera vanttirkalaa 

Deal Score+4
Deal Score+4

பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா – parisuththam pera vanttirkalaa

பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா
ஒப்பில்லா திருஸ்நானத்தினால்?
பாவதோஷம் நீங்க நம்பினீர்களா?
ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால்?

மாசில்லா – சுத்தமா?
திருப்புண்ணிய தீர்த்தத்தினால்
குற்றம் நீங்கிவிட குணமாறிற்றா
ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால்?

பரலோக சிந்தை அணிந்தீர்களா?
வல்ல மீட்பர் தயாளத்தினால்?
மறு ஜன்ம குணமடைந்தீர்களா?
ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினால்?

மணவாளன் வரக் களிப்பீர்களா
தூய நதியின் ஸ்நானத்தினால்?
மோட்ச கரை ஏறிச் சுகிப்பீர்களா
ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால்?

மாசு கறை நீங்கும் நீசப்பாவியே
சுத்த இரத்தத்தின் சக்தியினால்!
முக்திப் பேறுண்டாம் குற்றவாளியே
ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால்!

parisuththam pera vanttirkalaa song lyrics in English

parisuththam pera vanttirkalaa
oppillaa thirusnaanathinaal?
paavathosam neenga nambineerkalaa?
aattukkuttiyin rathathinaal?

maasillaa suthamaa?
thiruppunniya theerthathinaal
kuttam neengivida kunamaarittah
aattukkuttiyin ratthathinaal?

paraloka sinthai annintheerkalaa?
valla meetpar thayaalathinaal?
maru janma kunamadaintheerkalaa?
aattukkuttiyin irathathinaal?

manavaalan vara kalippeerkalaa
thooya nathiyin snaanathinaal?
motcha karai yeri sukippeerkalaa
aattukkuttiyin rathathinaal?

maasu karai neengum neesappaaviyae
sutha irathathin sakthiyinaal!
mukthip paerundaam kuttavaaliyae
aattukkuttiyin rathathinaal!

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo