பரத்திலுள்ள எங்கள் பிதாவே – Parathil Ulla Engal Pidhave Song Lyrics

பரத்திலுள்ள எங்கள் பிதாவே – Parathil Ulla Engal Pidhave Song Lyrics

பரத்திலுள்ள எங்கள் பிதாவே
உம் ராஜ்யம் வருக
உம் சித்தம் நிறைவேற

1. நீல் இல்லா உலகம் வெறுமையதே
அற்பமும் குப்பையுமதே
நீர் இல்லா வாழ்க்கை சுமையானதே
வாரும் தேவா இந்த வேளை } -2 – பரத்திலுள்ள

2. மன்னியும் எங்கள் மீறுதல்களை
நீக்கிடும் எங்கள் ஏக்கங்களை நீர்
பிறரின் குறைகள் பாராமல் நாங்கள்
கிருபையிலே என்றும் நிலைத்திடவே } -2 – பரத்திலுள்ள

3. காத்திடும் தீய சூழ்நிலையிலே
நிரப்பிடும் உந்தன் ஆவியால் இன்றே
சாத்தானின் சூழ்ச்சிகள் உலகத்தின் நிந்தைகள்
எல்லாவற்றையும் ஜெயித்திடவே } -2 – பரத்திலுள்ள

Parathil Ulla Engal Pidhave Song Lyrics in English 

Parathil Ulla Engal Pidhave
Um raajyam varuga
Um sitham niraivera } -2

1. Neer illaa ulagam verumaiyathe
arpamum kuppaiyumathe
neer illaa vaazhkai sumaiyaanathe
vaarum dheva intha velai } -2 – Parathil Ulla

2. Mannium engal meerudhalgalai
Neekidum engal yekkangalai neer
Pirarin kuraigal paaraamaal naangal
Kirubaiyile endrum nilaithidave } -2 – Parathil Ulla

3. Kaathidum theeya soozhnilaiyile
Nirappidum unthan aaviyaal indru
Saathanin soozhchigal ulagathin ninthaigal
Ellavatraiyum jeyithidave } -2 – Parathil Ulla

 

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply