PAGBABALIK – Ngayon ay aahon

Deal Score+1
Deal Score+1

PAGBABALIK – Ngayon ay aahon

VERSE 1:
Ngayon ay aahon
(Now I will rise)
At kakalimutan ang nakaraan
(And forget what’s behind)
Dilim ng kahapon
(The darkness of my past)
Isasantabi na at wawakasan
(I will put aside and end)

PRECHORUS 1:
‘Pagkat ang liwanag ng pag-ibig Mo
(For the light of Your love)
Ay ilaw, gabay sa pagbabalik ko
(Is my light, my guide to return home)

CHORUS:
Aawitin ang Iyong katapatan at kadakilaan
(I will sing of Your faithfulness and greatness)
Sasayaw sa saliw ng lawak ng Iyong pagmamahal
(I will dance to the sound of Your immeasurable love)
Lulundag sa lalim ng kabutihan ng Iyong hangarin
(I will dive into the depths of the goodness of Your will)
O ang lahat ng Iyong mga anak magbabalik sa ’Yo, Ama
(Father, all Your children will return to You)

VERSE 2:
Ipagdiriwang at ihahayag ang kalayaan
(We will celebrate and proclaim this freedom)
‘Di papaalipin, hindi na muling magpapabihag
(We’ll no longer be enslaved, no longer be in chains)

PRECHORUS 2:
At sa bawat sulok ng buong mundo
(And in every corner of the earth)
Ihahayag tanging pangalan Mo
(We will declare only Your name)

BRIDGE:
Ama, walang katulad ang pangako at pag-ibig na alay
(Father, nothing compares to the promises and love You offer)
Hesus, Ikaw ang Daan
(Jesus, You are the Way)
Tanging Katotohanan at Buhay
(The only Truth and Life)
Lahat ay magagalak
(All shall rejoice)

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo