பாவி என் மீது ஏன் இந்த அன்பு – Paavi En Meethu Yen Indha Anbu Tamil Christian Song

பாவி என் மீது ஏன் இந்த அன்பு – Paavi En Meethu Yen Indha Anbu Tamil Christian Song

பாவி என் மீது ஏன் இந்த அன்பு
ஒன்றும் புரியலயே
சித்தம் என் மீது வைட்த்திட்ட பின்பும்
வாழ தெரியலயே
இன்னும் வாழ தெரியலயே – 2

தேவனே ஜீவனே
தேவனே என் ஜீவனே
இயேசுவே வழி சத்தியமே
தேவனே என் ஜீவனே
இயேசுவே வழி சத்தியமே – 2

மண்ணான மனிதன் நான்
என்னால் ஏதும் ஆகுமா – 2
உம் பிள்ளையாய் நான் வாழ கூடுமா
உம் பிள்ளையாய் நான் வாழ முடியுமா

உன்னத தேவன் நீர்
என்னை தேடலாகுமா – 2
உம்மோடு நான் வாழ முடியுமா
உம்மோடு நான் வாழ் கூடுமா

பொய்யான வாழ்விது
நிரந்தரமாகுமா – 2
நீர் என்னை பயன்படுத்த முடியுமா – 2

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply