சேராபீன் தூதர்கள் போற்றிடும் – Paathirar Neerae Parisuthar Neerae lyrics

சேராபீன் தூதர்கள் போற்றிடும் – Paathirar Neerae Parisuthar Neerae lyrics

சேராபீன் தூதர்கள் போற்றிடும் பரிசுத்தர்
மகிமையை உடையாக அணிந்துள்ள மகத்துவர் (2)

பாத்திரர் நீரே பரிசுத்தர் நீரே
ஸ்தோத்திரம் பாடியே புகழ்ந்திடுவேன் – 2

தழும்புள்ள கரங்களினாலே
காயங்கள் ஆற்றிடுவீரே (2)
கண்ணீரை துருத்தியில் வைத்து
பதில் தரும் நல்லவரே (2)
-பாத்திரர் நீரே-2

சுத்தர்கள் தொழுதிடும் நாமம்
பரலோக தகப்பனின் நாமம் (2)
ராஜ்ஜியம் வல்லமை கனமும்
உமக்கே சொந்தமாகும் (2)
-பாத்திரர் நீரே-2

சேராபீன் தூதர்கள் போற்றிடும் பரிசுத்தர்
மகிமையை உடையாக அணிந்துள்ள மகத்துவர் (2 )
-பாத்திரர் நீரே-2

Serabin Thoodhargal Potridum Parisuthar
Magimayai Udayaaga Anindhulla Magathuvar (2)

Paathirar Neerae Parisuthar Neerae
Sthothiram Paadiyae Pugalndhiduven (2)

Thazhumbulla Karangalinaalae
Kaayangal Aatriduveerae (2)
Kannerai Thuruthiyil Vaithu
Badhil Tharum Nallavarae (2)

Paathirar Neerae Parisuthar Neerae
Sthothiram Paadiyae Pugalndhiduven (2)

Suthargal Thozhudhidum Naamam
Paraloga Thagappanin Naamam (2)
Raajiyam Vallamai Ganamum
Umakkae Sondhamaagum (2)

Paathirar Neerae Parisuthar Neerae
Sthothiram Paadiyae Pugalndhiduven (2)

Serabin Thoodhargal Potridum Parisuthar
Magimayai Udayaaga Anindhulla Magathuvar (2)

Paathirar Neerae Parisuthar Neerae
Sthothiram Paadiyae Pugalndhiduven (2)

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply