ஆதியில் வார்த்தையாக – Yesuvae Immanuvelarae lyrics

ஆதியில் வார்த்தையாக – Yesuvae Immanuvelarae lyrics

ஆதியில் வார்த்தையாக இருந்த எங்கள் இயேசுவே
மனிதனை மீட்க நீரே மண்ணில் வந்தீரே
இருளிலில் ஒளியாக வந்த எங்கள் வெளிச்சமே
வழியாய் வந்த இயேசுவே (2)

இயேசுவே இம்மானுவேலரே
மனிதனை மீட்க வந்த மகா பிரபுவே -2

பொன்னை கேட்கல உன் பொருளையும் கேட்கல
சொத்த கேட்கல உன் சம்பத்த கேட்கல
உன்னை கேட்கிறார் உன் உள்ளத்தை கேட்கிறார்
மகனாய் உன்னை மாற்றுவார் (2)
-இயேசுவே

சாபத்தின் கட்டுகளை உடைக்க வந்த இயேசுவே
எனக்காய் சாபமானீர் சிலுவை மீதிலே
பாவத்தின் சம்பளத்தை நான் செலுத்த தேவையில்ல
இயேசு செலுத்திவிட்டாரே (2)
-இயேசுவே

ஆதியில் வார்த்தையாக இருந்த எங்கள் இயேசுவே
மனிதனை மீட்க நீரே மண்ணில் வந்தீரே
இருளில் ஒளியாக வந்த எங்கள் வெளிச்சமே
வழியாய் வந்த இயேசுவே (2)
-இயேசுவே

 

Aadhiyil Vaarthayaaga Irundha Engal Yesuvae
Manidhanai Meetka Neerae Mannil Vandheerae
Aadhiyil Vaarthayaaga Irundha Engal Yesuvae
Manidhanai Meetka Neerae Mannil Vandheerae

Irulil Oliyaaga Vandha Engal Velichamae
Vazhiyaai Vandha Yesuvae
Irulil Oliyaaga Vandha Engal Velichamae
Vazhiyaai Vandha Yesuvae

Yesuvae Immanuvelarae
Manidhanai Meetka Vandha
Mahaa Prabhuvae (2)

Ponnai Ketkala un Porulayum Kekkala
Sotha Kekka Un Sambatha Kekkala x 2
Unna Ketkiraar Un Ullathai Ketkiraar
Maganaai Unnai Maatruvaar (2)

Yesuvae Immanuvelarae
Manidhanai Meetka Vandha
Mahaa Prabhuvae (2)

Saabathin Kaatugalai Udaikka Vandha Yesuvae
Enakkai Saabamaaneer Siluvai Meedhilae (2)
Paavathin Sambalathai Naan Selutha Thevayillai
Yesu Seluthivittaarae (2)

Yesuvae Immanuvelarae
Manidhanai Meetka Vandha
Mahaa Prabhuvae (2)

Aadhiyil Vaarthayaaga Irundha Engal Yesuvae
Manidhanai Meetka Neerae Mannil Vandheerae (2)
Irulil Oliyaaga Vandha Engal Velichamae
Vazhiyaai Vandha Yesuvae (2)

Yesuvae Immanuvelarae
Manidhanai Meetka Vandha
Mahaa Prabhuvae (2)

Irulil Oliyaaga Vandha Engal Velichamae
Vazhiyaai Vandha Yesuvae (2)

Yesuvae Immanuvelarae
Manidhanai Meetka Vandha
Mahaa Prabhuvae (2)

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply