நான் உம்மைப்பற்றி இரட்சகா – Naan Ummaipattri Ratchaka

Deal Score+4
Deal Score+4

நான் உம்மைப்பற்றி இரட்சகா – Naan Ummaipattri Ratchaka

1.நான் உம்மைப்பற்றி இரட்சகா!
வீண் வெட்கம் அடையேன்
பேரன்பைக் குறித்தான்டவா
நான் சாட்சி கூறுவேன்

சிலுவையண்டையில் நம்பிவந்து நிற்கையில்
பாவப்பாரம் நீங்கி வாழ்வடைந்தேன்
எந்த நேரமும் எனதுள்ளத்திலும்
பேரானந்தம் பொங்கிப்பாடுவேன்

2.ஆ! உந்தன் (வ)நல்ல நாமத்தை
நான் நம்பிச் சார்வதால்
நீர் கைவிடீர் இவ்வேழையைக்
காப்பீர் தேவாவியால்

3.மாவல்ல வாக்கின் உண்மையை
கண்டுணரச் செய்தீர்
நான் ஒப்புவித்த பொருளை
விடாமல் காக்கிறீர்

4.நீர் மாட்சியோடு வருவீர்
அப்போது களிப்பேன்
ஓர் வாசஸ்தலம் கொடுப்பீர்
மெய்ப் பாக்கியம் அடைவேன்

Naan Ummaipattri Ratchaka song lyrics in English 

1.Naan Ummaipattri Ratchaka
Veen Vetkkam Aadaiyean
Pearanbai Kurithandava
Naan Saatchi Kooruvean

Siluvaiyandaiyil Nambivanthu Nirkaiyil
Paavapaaram Neengi Vaazhvadainthean
Entha Nearamum Enathullaththilum
Pearanantham Pongipaaduvean

2.Ah! Unthan (valla) Nalla Naamaththai
Naan Nambi Saarvathaal
Neer Kaivideer Evvealaiyai
Kaappieer Devaaviyaal

3.MaaValla Vaakkin Unmaiyai
kandunarana seitheer
Naan Oppuvithta porulai
Vidaamal Kakkireer

4.Neer Maatchiyodu varuveer
Appothu Kazhippean
Oor Vaasasthalam koduppeer
Mei Bakkiyam Aadaivean

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo