குறைவில்லப்பா -Kuraivillappa

Deal Score0
Deal Score0

குறைவில்லப்பா குறைவில்லப்பா
கிறிஸ்துவுக்குள் எனக்கு குறைவில்லப்பா
குறையலப்பா குறையலப்பா
உந்தன் பெலன் என்னில் குறையலப்பா
குறைவில்லப்பா குறைவில்லப்பா
கிறிஸ்துவுக்குள் எனக்கு குறைவில்லப்பா
குறையலப்பா குறையலப்பா
உந்தன் பெலன் என்னில் குறையலப்பா

மாதந்தோறும் புதுக்கனிகள்
தரச்செய்து மகிழ்கின்றீர்
மாதந்தோறும் புதுக்கனிகள்
தரச்செய்து மகிழ்கின்றீர்
என் கனிகள் கெடுவதில்லை
இலைகள் உதிர்வதில்லை
என் கனிகள் கெடுவதில்லை
இலைகள் உதிர்வதில்லை

வெண்கலவில்லும் என் புயங்களால்
வளையும்படி செய்கிறீர்
வெண்கலவில்லும் என் புயங்களால்
வளையும்படி செய்கிறீர்
என்கைகளை யுத்தத்திற்காய்
நன்றாய் பழக்குகின்றீர்
என்கைகளை யுத்தத்திற்காய்
நன்றாய் பழக்குகின்றீர்

உம் இரட்சிப்பின் கேடகத்தை
எனக்குத் தந்தீரய்யா
உம் இரட்சிப்பின் கேடகத்தை
எனக்குத் தந்தீரய்யா
உம்முடைய வலதுகரம்
என்னைத் தாங்குதைய்யா
உம்முடைய வலதுகரம்
என்னைத் தாங்குதைய்யா

குறைவில்லப்பா குறைவில்லப்பா
கிறிஸ்துவுக்குள் எனக்கு குறைவில்லப்பா
குறையலப்பா குறையலப்பா
உந்தன் பெலன் என்னில் குறையலப்பா
குறைவில்லப்பா குறைவில்லப்பா
கிறிஸ்துவுக்குள் எனக்கு குறைவில்லப்பா
குறையலப்பா குறையலப்பா
உந்தன் பெலன் என்னில் குறையலப்பா

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo