கனிவான உந்தன் அன்பிலே-Kanivaana Undan anbinile

Deal Score0
Deal Score0

Lyrics and Meaning:
கனிவான உந்தன் அன்பிலே
நான் மகிழ்வேன் என் இயேசுவே
இனிமையான உம் வார்த்தையில்
நான் உருகிப்போவேன் என் தேவனே-2

என் மனதில் நிறைவான உம்மை
போற்றிடுவேன் என் இயேசுவே-2-கனிவான

1.திரளான செல்வம் பெரும் புகழை விடவும்
அதிசயமானது உம் நாமமே
இனிக்கும் தேனின் ஊற்றை விடவும்
மதுரமானது உம் நாமமே-2

சமர்ப்பணமோடு உம் அருகில் நின்று
நிரந்தரம் உம்மை ஆராதிப்பேன்-2-கனிவான

2.சோர்ந்து போன என் வாழ்விலே
ஒளியான உம்மை உயர்த்துவேன் நான்
கண்ணீரினால் உம் பாதங்கள் கழுவி
மனதார உம்மை துதித்திடுவேன்

உம் கிருபையால் முடிந்ததை மறந்து
மறுபடி உம்மில் செழிப்பாவேன்-2-கனிவான

English:
Kanivaana Undan anbinile
nan magilven en yesuve
inimayaana Un Vaarthayil
nan urigipoven en devane
en manadhil niraivaana unnai
potriduvaen en yesuve

1. Thiralaana selvam perum pugalai vidavum
athisayamaanathu un naamame
Inikkum tenin utrai vidavum
maduramaanadu un naamame
samarpanamodu un arukil nindru
nirantaram unnai aradippen

2. Sorndu pona en vaalvile
oliyaana unnai uyarttuvenaa
kannirinal un padangal kaluvi
manadaara unnai tuditthidava
un kirubaiyal mudindadai marandu
marubadi unnil sedippaven

Meaning:
May I be lost in the depths of Your Love every second, My God
May I be transformed through Thy words, Jesus My Love
I worship You in spirit My God , the One who dwells in My heart

1. Thy Name is greater than the riches of this earth
Thy Name is sweeter than the honey abode
I adore You , I offer myself a living sacrifice unto You

2. You enlightened my life that was filled with darkness
I wash Your feet with my tears, You are my only sustenance
Only by your Grace will I attain everlasting life, Jesus, my Hope is in You

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo