என்ன அன்பு இதோ – Enna Anbu Idho song lyrics

என்ன அன்பு இதோ – Enna Anbu Idho song lyrics

என்னை உருமாற்ற நீர் ஏன் உருக்குலைந்தீர்
என்ன அன்பு இதோ -2

உம் சித்தம் மறந்தேன்
உம் சத்தம் வெறுத்தேன்
உம்மையே பிரிந்தேன்
என்னை ஏன் தேடி வந்தீர்-2

மாசில்லா நீரே மகிமையை தந்து
மண்ணான என்னை மீட்கவா வந்தீர்-2

என்ன அன்பு இதோ என்ன அன்பு இதோ

என்னை உருமாற்ற நீர் ஏன் உருக்குலைந்தீர்
என்ன அன்பு இதோ என்ன அன்பு இதோ

Enna Anbu Idho song lyrics in english

Ennai urumatra neer yen urukkulaindheer
Enna anbu idho-2

Um sitham marandhaen
Um satham veruthaen
Ummaiyae pirindhaen
Ennai yen thedi vandhir-2

Maasilla neerae magimaiyai thandhu
Mannana ennai meetka vavandhir-2

Enna anbu idho Enna anbu idho

Ennai urumatra neer en urukkulaindheer
Enna anbu idho enna anbu idho

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply