என் இன்ப துன்ப நேரம் – En Inba Thunba Neram song lyrics

என் இன்ப துன்ப நேரம் – En Inba Thunba Neram song lyrics

என் இன்ப துன்ப நேரம்
நான் உம்மைச் சேருவேன்
நான் நம்பிடுவேன்
பாரில் உம்மைச் சார்ந்திடுவேன்

1. நான் நம்பிடும் தெய்வம் – இயேசுவே
நான் என்றுமே நம்பிடுவேன்
தேவனே! ராஜனே!
தேற்றி என்னை தாங்கிடுவார் – என்

2. இவரே நல்ல நேசர் – என்றுமே
தாங்கி என்னை நடத்திடுவார்
தீமைகள் சேதங்கள்
சேரா என்னைக் காத்திடுவார் – என்

3. பார்போற்றும் ராஜன் – புவியில்
நான் வென்றிடச் செய்திடுவார்
மேகத்தில் தோன்றுவார்
அவரைப் போல மாறிடுவேன் – என்

En Inba Thunba Neram – என் இன்ப துன்ப நேரம் song lyrics

https://www.instagram.com/p/CK8JclRnihb/
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply