பவனி செல்கின்றார் ராசா – Bavani Selkintar Raasaa

Deal Score+3
Deal Score+3

பவனி செல்கின்றார் ராசா – Bavani Selkintar Raasaa

பவனி செல்கின்றார் ராசா – நாம்
பாடிப் புகழ்வோம் நேசா

அவனிதனிலே மறிமேல் ஏறி
ஆனந்தம் பரமானந்தம்

1.எருசலேமின் பதியே – சுரர்
கரிசனையுள்ள நிதியே!
அருகில் நின்ற அனைவர் போற்றும்
அரசே, எங்கள் சிரசே!

2.பன்னிரண்டு சீஷர் சென்று – நின்று
பாங்காய் வஸ்திரம் விரிக்க
நன்னயம்சேர் மனுவின் சேனை
நாதம் கீதம் ஓத

3.குருத்தோலைகள் பிடிக்க – பாலர்
கும்புகும்பாகவே நடிக்க
பெருத்த தொனியாய் ஓசன்னாவென்று
போற்ற மனம் தேற்ற

Bavani Selkintar Raasaa song lyrics in english 

Bavani Selkintar Raasaa – Naam
Paadi Pukazhlvom Naesaa

Avanithanilae Marimael Yeari
Aanantham Paramaanantham

1.Erusalaemin Pathiyae – Surar
karisanaiyulla Nithiyae!
Arukil Nintra Anaivar Pottrum
Arase, Engal Sirase!

2.Panniranndu Sheeshar Sentru – Nintu
Paangaai Vasthiram Virikka
Nannayam sear Manuvin Seanai
Naatham Geetham Ootha

3.kuruththolaikal Pidikka – Paalar
kumpukumpaakavae Nadikka
Pearutha Thoniyaai Osannaaventru
Pottra Manam Theattra

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo