AWIT NG PUSO Lyrics

Deal Score+5
Deal Score+5

Awit ng Puso (Musikatha) Lyrics

Pag-gising sa umaga
Naaalala Ka
Nasasabik ang puso ko
Na makapiling Ka
Umaawit, Sumasamba
Sumasayaw Sa’yo
Naghihintay ng pangugusap Mo

Chorus:
Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan Mo
Ayaw kong magkulang ng kabanalan Mo
Hesus dakila Ka
Tanging sandigan ko
Lakas ko ay nanggagaling Sa’yo

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo