அகமகிழ்ந்தடி பணிவோமே நாம் – Agamagilnthadi Panivomae Naam

Deal Score+1
Deal Score+1

அகமகிழ்ந்தடி பணிவோமே நாம் – Agamagilnthadi Panivomae Naam

அகமகிழ்ந்தடி பணிவோமே நாம்
தேவ பாலனை

தாவீதின் ஊரதில் ஜோதியாய் உதித்த – எம்
மேசியா இயேசுவைப் போற்றி

1. ஆனந்தம், ஆனந்தம், ஆனந்தம் பாடி
ஆர்ப்பரிப்போமின்று கூடி,
தீன பந்தா மெம் திவ்விய னேசுவை
தினமதில் துதிப்போம் கொண்டாடி – அக

2. தேவதிருச் சுதன் இயேசு நமக்காய்
ஈன வுருவ மெடுத்தார்
ஏவையின் பாவ வேரையறுத் தெமக்
கினிய இரட்சையுமளித்தார் – அக

3. பூவுலகோருக்குப் புண்ணியனிவரே!
மேலுலகோருக்கும் கோனே!
பாவிகள் மோட்சப் பதவியடைந்திட
தாவியிப் புவியில் வந்தாரே – அக

Agamagilnthadi Panivomae Naam song lyrics in english

Agamagilnthadi Panivomae Naam
Deva paalanai

Thaveethin Oorathil Jothiyai
Mesiya yesuvai pottri

1.Aanantham Aanantham Aanantham paadi
Aaarparippom intru koodi
Dheena panthaam dhiviyan yesuvai
Dhinamathil thuthipom kondadi – Aga

2.Deva Thiru suthan Yesu Namakkai
Eena uruvam eduthaar
Yeavain paava verai aruthu
Thamakkiniya Iratchaimazithar – Aga

3. Poouvloogorukku Punniyavanivarae
Meluloogorukkum koganae
Paavikal motcha pathavi adaithida
Thaavi ippuviyil vanthare -Aga

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo