ஆவியே என்னிலே – Aaviyae Ennilae Ootidumae song lyrics

Deal Score+1
Deal Score+1

ஆவியே என்னிலே – Aaviyae Ennilae Ootidumae song lyrics

ஆவியே என்னிலே ஊற்றிடுமே
புது அபிஷேகத்தை – (2)
வாஞ்சிக்கிறேன்
நேசிக்கிறேன்
சுவாசிக்கிறேன்
அபிஷேகத்தை – (2)

1. நேற்றைய பெற்ற அபிஷேகமல்ல
கடந்த நாளில் பெற்றதுமல்ல – 2
புதிய நாளில் புதிய அபிஷேகம்
வாஞ்சிக்கிறேன்

2. பெந்தேகோஸ்தே நாளிலே
இறங்கின பரிசுத்த ஆவியே
வானங்கள் திறந்ததே
அபிஷேகம் இறங்கவே (2)
வாஞ்சிக்கிறேன்

3. வாலிபர் தரிசனம் காணவே
மூப்பர்கள் சொப்பனம் பார்க்கவே
இயேசுகிறிஸ்துவில்
இறங்கின அபிஷேகம் -2
வாஞ்சிக்கிறேன்

4. சாபங்கள் எல்லாம் மறைந்ததே
வியாதிகள் எல்லாம் சுகமானதே
கட்டுகள் அறுந்ததே
நீர் தந்த அபிஷேகத்தால் – 2
வாஞ்சிக்கிறேன்.

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo