மணவாளன் வருகிறார் – Manavalan Varugirar

Deal Score0
Deal Score0

மணவாளன் வருகிறார் – Manavalan Varugirar

மணவாளன் வருகிறார் மகாராஜன் வருகிறார்
மகாதேவன் வருகிறார் நம் இயேசு வருகிறார்

நீ ஆயத்தமா ஆயத்தமா ஆயத்தமா
இன்றைக்கே ஆயத்தமா ஆயத்தமா ஆயத்தமா

1.தேவன் வருகிறார் நம் தேவன் வருகிறார்
ராஜன் வருகிறார் மகாராஜன் வருகிறார்

2.தேவன் உன்னை அழைத்துச் செல்ல வருகிறார்
உன் பாவ வழியை விட்டு வர ஆயத்தமா

3.தீவட்டியும் எண்ணெயும் கொண்டு செல்வாயா
உன் தேவனை தரிசிக்க எழும்பிப் போவாயா

3.தூதரோடும் வருகிறார் எக்காளத்தோடும் வருகிறார்
அழைத்துச் செல்ல வருகிறார் நம் தேவன் வருகிறார்

Manavalan Varugirar song lyrics in english

Manavalan Varugirar Maharajan Varukiraar
Maha Devan Varukirar Nam Yesu Varukiraar

Nee Aayaththama Aayaththama Aayaththama
Intraikkae Aayaththama Aayaththama Aayaththama

1.Devan Varukiraar Nam Devan Varukiraar
Raajan Varukiraar Maharajan Varukiraar

2.Devan Unnai Alaithu Sella Varukiraar
Un Paava Vazhiyai Vittu Vara Aayaththama

3.Theevattiyum Ennaiyum Kondu Selvaya
Un Devanai Tharisikka Elumbi Povaya

3.Thootharodum Varukiraar Ekkalathodum Varukiraar
Alaithu Sella Varukiraar Nam Devan Varukiraar

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo