பெத்லகேம் ஊருல சத்திரத்தில் இடம் இல்லாம – Bethelehem oorula sathirathil idam ilama

Deal Score0
Deal Score0

Bethelehem oorula sathirathil idam ilama -2
Madu katum kota munala
Nama yesu Sami vandhu porantharu -2 podae

Thanthanae thanthanae
Than thanae thanthae
Thanthanae thanthanae
Oh oh oh-2
La la la la la la
Mmmmm hmmm

Mandhaya kaka ponavaga thuthargala kandaga-2
Thuthamaru sonatha ketu santhosa pataga
Mundru gnani margalum natchathira kandaga -2
Pinala avaga ponaga
Yesu sami-a tha avaga kandaga
Podae thanthanae……


Nama vazkai osandhida
Elai-a pola vandharu-2
Sathan podura aatatha avar adaka vandharu
Ponu velli-a ketara
Ulatha thanae ketaru-2
Ulatha neeyum koduthu paru
Una kana pola pathukaparu-2

Podae…..

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo