கன்மலையின் கழுகினை -Kanmalaiyin kazhuginai pol

Deal Score0
Deal Score0

Lyrics


Kanmalaiyin kazhuginai pol
Parandhiduvom parandhiduvom
Belan meley belan adaindhu
Maghimai kulley nulaindhiduvom

Kanmalayin kazhuginai pol
Parandhiduvom (2)

Senkadalai kadandhu selvom
Yodhanai mihdhithiduvom
Yerigovai kadandhu selvom
Yekkalam oodhi jeyipom

Kanmalaiyin kazhuginai pol
Parandhiduvom (2)

Kartharuku kaathirupom
Satham kettu
Yelundhiduvom
Nodi polidhil maghimai petru
Maru roobam adaindhiduvom

Kanmalaiyin kazhuginai pol
Parandhiduvom (2)

Bridge

Arpudhangal
Seibhavar neerey
Um varthai podhumey
Valla Dhevaney

Arpudhangal
Seibhavar neerey
Endrum unranga Devan
Yen Nesar neerey

Kanmalaiyin kazhuginai pol
Parandhiduvom parandhiduvom
Belan meley belan adaindhu
Magimai kulley nulaindhiduvom

Kanmalaiyin kazhuginai pol
Parandhiduvom parandhiduvom

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo