இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் – Yesuvin Naamamae Thiru Naamam

Deal Score+2
Deal Score+2

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் – Yesuvin Naamamae Thiru Naamam

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் – முழு
இருதயத்தால் தொழுவோம் நாமும்.

1. காசினியில் அதனுக் கிணையில்லையே – விசு
வாசித்த பேர்களுக்குக் குறையில்லையே.

2. இத்தரையில் மெத்தவதி சயநாமம் – அதை
நித்தமும் தொழுபவர்க்கு ஜெயநாமம்.

3. உத்தம மகிமைப் பிரசித்த நாமம் – இது
சத்திய விதேய மனமொத்தநாமம்.

4. விண்ணவரும் பண்ணுடன் கொண்டாடும்நாமம் – நமை
அண்டிடும்பேய் பயந்தோடு தேவநாமம்.

5. பட்சமுள்ள ரட்சைசெயு முபகாரி – பெரும்
பாவப்பிணிகள் நீக்கும் பரிகாரி.

Yeasvin Naamamae Thirunaamam song lyrics in English 

Yeasvin Naamamae Thirunaamam – Muzhu
Iruthayaththaal Thozhuvoam Naamum.

1.Kaasiniyil Athanuk Kinaiyillaiyae – Visu
Vaasiththa Pearkalukkuk Kuraiyillaiyae.

2.Iththaraiyil Meththavathi Sayanaamam – Athai
Niththamum Thozhupavarkku Jeyanaamam.

3.Uththama Makimai Pirasiththa Naamam – Ithu
Saththiya Vitheaya Mana Moththanaamam.

4. Vinnavarum Pannudan Kondaadum Naamam – Namai
Andidum Peai Bayanthodu Deva Naamam.

5.Patsamulla Ratsaiseyu Mubakaari – Perum
Paavappinikal Neekkum Parikaari.

மூன்றாம் ஆற்றுக்கு இதெக்கேல் என்று பேர், அது அசீரியாவுக்குக் கிழக்கே ஓடும்; நாலாம் ஆற்றுக்கு ஐபிராத்து என்று பேர்.

And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates.

ஆதியாகமம் | Genesis: 2: 14

https://www.instagram.com/p/BQvILCYAZio/

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo