இயேசு என் வாழ்வின் ஜோதியாய் – Yesu En Vaalvin Jothiyai Song lyrics

இயேசு என் வாழ்வின் ஜோதியாய் – Yesu En Vaalvin Jothiyai Song lyrics

இயேசு என் வாழ்வின் ஜோதியாய்
இறங்கி வந்தாரே
சிதைந்துப் போன என் வாழ்வையே
ஒன்றாய் சேர்த்தாரே

இயேசுவை நோக்கியே நான்
என்றும் வாழுவேன்
இயேசுவை நோக்கியே நான்
என்றும் மகிழுவேன்
உலக ஆசைகள் இவ்வுல ஆசைகள்
நான் வெறுத்து தள்ளுவேன்

கஷ்டமும் நஷ்டத்திலும்
நான் இயேசுவை நம்புவேன்
கஷ்டமும் நஷ்டத்திலும் நான்
இயேசுவை தேடுவேன்
இறங்கி வருவாரே இறங்கி வருவாரே
ராஜாதி ராஜனாக ராஜாதி ராஜனாக

Yesu En Vaalvin Jothiyai Song lyrics song lyrics in English 

Yesu En Vaazhvin Jothiyaai irangi Vandharae
Sidhaindhu Pona En Vaazhvayae Onedrai Sertharae
Yesu En Vaazhvin Jothiyaai irangi Vandharae
Sidhaindhu Pona En Vaazhvayae Onedrai Sertharae

Yesuvai Nokkiyae Naan Endrum Vaazhuvaen
Yesuvai Nokkiyae Naan Endrum Magiluvaen
Yesuvai Nokkiyae Naan Endrum Vaazhuvaen
Yesuvai Nokkiyae Naan Endrum Magiluvaen

Ulaga Aasaigal
IvUlaga Aasaigal
Naan Veruthu Thalluvaen
Naan Veruthu Thalluvaen
Yesu En Vaazhvin Jothiyaai irangi Vandharae
Sidhaindhu Pona En Vaazhvayae Onedrai Sertharae

Kastamum Nastathilum Naan Yesuvai Nambuvaen
Kastamum Nastathilum Naan Yesuvai Theduvaen
Kastamum Nastathilum Naan Yesuvai Nambuvaen
Kastamum Nastathilum Naan Yesuvai Theduvaen

Irangai Varuvaarae
Irangai Varuvaarae
Rajathi Rajanaaga
Rajathi Rajanaaga

Yesu En Vaazhvin Jothiyaai irangi Vandharae
Sidhaindhu Pona En Vaazhvayae Onedrai Sertharae
Yesu En Vaazhvin Jothiyaai irangi Vandharae
Sidhaindhu Pona En Vaazhvayae Onedrai Sertharae
Yesu En Vaazhvin Jothiyaai irangi Vandharae
Sidhaindhu Pona En Vaazhvayae Onedrai Sertharae

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply