உந்தன் ஆவியை நீர் ஊற்றும் – unthan Aviyai neer ootrrum lyrics

Deal Score+4
Deal Score+4

உந்தன் ஆவியை நீர் ஊற்றும் – unthan Aviyai neer ootrrum lyrics

உந்தன் ஆவியை நீர் ஊற்றும்
உந்தன் விடுதலை நீர் தாரும்
உந்தன் ஆவியை நீர் ஊற்றும்
ஊற்றுமே

ஊற்றிட வேண்டுமே என்னை நிரப்பிட வேண்டுமே
தந்திட வேண்டுமே உம் அக்கினி

வானம் திறந்து நீர் ஊற்றும்
உம் வல்லமையை நீர் ஊற்றும்
என் தேசத்தை நீர் மாற்றும் ஊற்றுமே

உந்தன் அக்கினியை நீர் ஊற்றும்
என்னை அக்கினி பிளம்பாய் மாற்றும்
அக்கினியை நீர் ஊற்றும் ஊற்றுமே

வானம் திறந்து நீர் ஊற்றும்
உம் வல்லமையை நீர் ஊற்றும்
என் வாழ்க்கையை நீர் மாற்றும் ஊற்றுமே

unthan Aviyai neer ootrrum song  lyrics in English

unthan Aviyai neer ootrrum
unthan viduthalai neer thaarum
unthan Aviyai neer ootrrum
ootrrumae

ootrrida vendumae ennai nirappida vendumae
thanthida vendumae um akkini

vaanam thiranthu neer ootrrum um vallamaiyai neer ootrrumae
en thesathathai neer maatrrum ootrrumae

unthan akkiniyai neer ootrrum ennai akkini pilambaai maatrrum
akkiniyai neer ootrrum ootrrumae

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo