உம் அழகான கண்கள் – Um Azhagaana Kangal Lyrics

Deal Score+6
Deal Score+6

உம் அழகான கண்கள் – Um Azhagaana Kangal Lyrics

உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே
முடிந்த தெனறு நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன்

1.யாரும் அறியாத என்னை
நன்றாய் அறிந்து
தேடி வந்த நல்ல நேசரே

2.தூக்கி எறிப்பட்ட என்னை
வேண்டுமென்று சொல்லி
சேர்த்துக் கொண்ட நல்ல நேசரே

3.ஒன்றுமில்லாத என்னை
உம் காருண்யத்தாலே
உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே

Um Azhagaana Kangal song Lyrics in English

Um Azhagaana Kangal ennai kandathaalae
Mudinthathentu ninaiththa naan uyir vaazhkintaen

1. Yaarum ariyaatha ennai
Nantraai arinthu thaedi vantha nalla naesarae

2.Thooki eriyappatta ennai Vaendumentu solli
Saerththu konda nalla naesarae

3.Ontumillatha ennai um Kaarunyaththaalae
Uyarththi vaiththa nalla naesarae

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo