சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம் – Saruva Logathiba Namaskaram Lyrics

Deal Score+10
Deal Score+10

சருவ லோகாதிபா நமஸ்காரம் – Saruva Logathiba Namaskaram Lyrics

1. சருவ லோகாதிபா, நமஸ்காரம்
சருவ சிருஷ்டிகனே, நமஸ்காரம்
தரை, கடல், உயிர்,
வான், சகலமும் படைத்த
தயாபர பிதாவே, நமஸ்காரம்

2. திரு அவதாரா, நமஸ்காரம்
ஜெகத் திரட்சகனே, நமஸ்காரம்
தரணியில் மனுடர்
உயிர் அடைந்தோங்கத்
தருவினில் மாண்டோர் நமஸ்காரம்

3. பரிசுத்த ஆவி, நமஸ்காரம்
பரம சற்குருவே, நமஸ்காரம்
அரூபியாய் அடியார்
அகத்தினில் வசிக்கும்
அரியசித்தே சதா நமஸ்காரம்

4. முத்தொழிலோனே, நமஸ்காரம்
மூன்றிலொன்றோனே, நமஸ்காரம்
கர்த்தாதி கர்த்தா, கருணாசமுத்திரா,
நித்திய திரியேகா, நமஸ்காரம்

Saruva Logathiba Namaskaram Lyrics in English 

1. Saruva Logathiba Namaskaram
Saruva Sirustiganae Namaskaram
Tharai Kadal Uyir Vaan Sagalamum Padaitha
Thayabara Namaskaram

2. Thiru Avathaara Namaskaram
Jegathi Ratchaganae Namaskaram
Tharaniyin Maanudar Uyir Adainthonga
Tharuvinil Maandoi Namaskaram

3. Parisutha Aavi Namaskaram
Parama Sarguruvae Namaskaram
Arubiyaai Adiyaar Agathinil Vasikkum
Ariya Sithey Sadha Namaskaram

4. Muththozhilonae Namaskaram
Moondrilondronae Namaskaram
Karthaathi Karthaa Karuna Samuthra
Nithya Thiriyegaa Namaskaram

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo