எந்தன் கன்மலை ஆனவரே – Enthan Kanmalai Aanavarae lyrics

எந்தன் கன்மலை ஆனவரே – Enthan Kanmalai Aanavarae lyrics

எந்தன் கன்மலை ஆனவரே
என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே-2
வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவறே
மகிமைக்கு பாத்திரரே-2

ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை உமக்கே-2

1. உந்தன் சிறகுகளின் நிழலில்
என்றென்றும் மகிழச் செய்தீர்-2
தூயவரே என் துணையாளரே
துதிக்கு பாத்திரரே-2— ஆராதனை

2. எந்தன் பலவீன நேரங்களில்
உம் கிருபை தந்தீர் ஐயா-2
ஏசு ராஜா என் பெலனாநீர்
எதற்கும் பயமில்லையே-2— ஆராதனை

3. எந்தன் உயிருள்ள நாட்கள்எல்லாம்
உம்மை புகழுந்து பாடிடுவேன்-2
ராஜா நீர் செய்த நன்மைகளை
எண்ணி துதித்திடுவேன்- 2—ஆராதனை

Enthan Kanmalai Aanavarae lyrics in English

Enthan Kanmalai Aanavarae
Ennai Kaakum Theivam Neerae -2
Vallamai Maatchimai Nirainthavarae
Magimaikku Paathirarae -2

Arathanai Ummakkae
Arathanai Ummakkae
Arathanai Ummakkae
Arathanai Ummakkae -2

1. Uthan Siragugalim Nizhalil
Endrendrum Magizha Seitheer -2
Thuyavarae En Thunaiyalarae
Thuthiku Paathirarae -2 – Arathanai

2. Enthan Palavina Nerangalil
Um Kirubai Thanthir Iyya -2
Yeasu Raja En Pelanaanir
Etharukum Payamillaiyae -2 – Arathanai

3. Enthan Uyirulla Naatkalelaam
Ummai Pugaznthu Paadiduven-2
Raja Neer Seitha Nanmaigalai
Enni Thuthithiduven -2 – Arathanai

எந்தன் கண்மலையானவரே

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply