சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா – Salemin Raja Sangaiyin Raja

Deal Score+3
Deal Score+3

சாலேமின் ராசா சங்கையின் ராசா – Salemin Raja Sangaiyin Raja

1.சாலேமின் ராசா, சங்கையின் ராசா
ஸ்வாமி வாருமேன் – இந்த
தாரணி மீதினில் ஆளுகை செய்திட
சடுதி வாருமேன்

2.சீக்கிரம் வருவேனென்று ரைத்துப்போன
செல்வக் குமாரனே – இந்த
சீயோனின் மாதுகள் தேடித் திரிகின்ற
சேதி கேளீரோ?

3.எட்டி எட்டி உம்மை அண்ணாந்து பார்த்துக்
கண் பூத்துப் போகுதே;- நீர்
சுட்டிக் காட்டிப் போன வாக்குத்தத்தம்
நிறைவேறலாகுதே

4.நங்கை எருசலேம் பட்டினம் உம்மை
நாடித் தேடுதே ; – இந்த
நானிலத்திலுள்ள ஜீவ பிராணிகள்
தேடிவாடுதே

5.சாட்சியாக சுபவிசேஷம்
தாரணிமேவுதே; – உந்தன்
சாட்சிகளுடைய இரத்தங்களெல்லாம்
தாவிக்கூவுதே

Salemin Raja Sangaiyin Raja song lyrics in English 

1.Salemin Raja Sangaiyin Raja
Swami Vaarumean -Intha
Thaarani Meethinil Aalugai Seithida
Saduthi Vaarumean

2.Seekkiram Varuvenentru Uraiththu Pona
Selva Kumaaranae – Intha
Seeyonin Maathukal Theadi Thirikintra
Seathi Kealiro

3.Etti Etti Ummai Annaanthu Pona
Kan Pooththu Poguthae Neer
Sutti Sutti Pona Vakkuthaththam
Niraivearalaaguthae

4.Nangai Erusaleam Pattinam Ummai
Naadi Theaduthae Intha
Naanilaththilulla Jeeva Piraanikal
Theadi Vaaduthae

5.Saatchiyaa Subavisheasam
Thaarani Meavuthe Unthan
Saatchikaludaya Raththangalellaam
Thaavi Koovuthae

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo