பாரினில் அருணோதயம் – Paril Arunodayam song lyrics

பாரினில் அருணோதயம் – Paril Arunodayam song lyrics

பாரீர் அருணோதயம் போல்
உதித்து வரும் இவர் யாரோ
முகம் சூரியன் போல் பிரகாசம்
சத்தம் பெரு வெள்ள இரைச்சல் போல

இயேசுவே ஆத்ம நேசரே
சாரோனின் ரோஜாவே லீலி புஷ்பமும்
பதினாயிரங்களில் சிறந்தோர் – ஆ

 1. காட்டு மரங்களில் கிச்சிலி போல்
  எந்தன் நேசர் அதோ நிற்கிறார்
  நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமளமே
  இன்பம் ரசத்திலும் அதி மதுரம் – இயேசுவே
 2. அவர் இடது கை என் தலை கீழ்
  வலக்கரத்தாலே தேற்றுகிறார்
  அவர் நேசத்தால் சோகமானேன்
  என் மேல் பறந்த கோடி நேசமே – இயேசுவே
 3. என் பிரியமே ரூபவதி
  என அழைத்திடும் இன்ப சத்தம்
  கேட்டு அவர் பின்னே ஓடிடுவேன்
  அவர் சமூகத்தில் மகிழ்ந்திடுவேன் – இயேசுவே
 4. என் நேசர் என்னுடையவரே
  அவர் மார்பினில் சாய்ந்திடுவேன்
  மணவாளியே வா என்பாரே
  நானும் செல்வேன் அந்நேரமே – இயேசுவே
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply