நன்றியோடு நான் துதி பாடுவேன் – Nandriyodu Naan Thuthi Paaduven song lyrics

நன்றியோடு நான் துதி பாடுவேன் – Nandriyodu Naan Thuthi Paaduven song lyrics

Tamil:
நன்றியோடு நான் துதி பாடுவேன்
என் இயேசு நாதா
எனக்காய் நீர் செய்த நன்மைக்காய்
கோடி கோடி நன்றி ஐயா

கிரஹிக்க முடியாத நன்மைகள்
ஏராளம் செய்தீர் ஐயா
நினைக்காத நன்மைகள்
கூடவே கூட்டி தந்தீர் ஐயா – (நன்றியோடு நான்)

யோசிக்க முடியாத கிருபைகள்
ஏராளம் தந்தீர் ஐயா
கேட்காத வரங்களை
கூடவே கூட்டி தந்தீர் ஐயா – (நன்றியோடு நான்)
———————————————————————————

Nandriyodu Naan Thuthi Paaduven song lyrics in english

Nandriyodu Naan Thuthi Paaduven
En yesu nadha
Enakaai neer seidha nanmaikkai
Kodi Kodi nandri ayya

1. Grahika mudiyadha nanmaiyal
Yeralam seidheeraiyya
Nenaikkadha nanmaigal koodave
Kooti thandheer ayya – (Nandriyodu Naan)

2. Yosika mudiyadha kirubaigal
Yeralam thandeer ayya
Ketkadha varangalai Koodave
Kooti thandheer ayya – (Nandriyodu Naan)

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply