மேகம் போன்ற சாட்சிகளே – Megam pondra saatchigalae tamil christian song lyrics

Megam pondra saatchigalae – மேகம் போன்ற சாட்சிகளே tamil christian song lyrics

மேகம் போன்ற சாட்சிகளே எம்மை முன் சென்ற சுத்தர்களே
பரலோகத்தின் வீதிகளில் எங்கள் ஓட்டத்தை காண்பவரே
இவ்வுலகென்னை மயக்கயிலே சாத்தானின் சதிகள் வளைக்கையிலே
இவ்வுலகென்னை மயக்கயிலே சாத்தானின் சதிகள் வளைக்கையிலே
உங்கள் சாட்சியை நினைத்திடுவேன் உந்தன் ஓட்டத்தை தொடர்ந்திடுவேன்
உந்தன் சாட்சியை நினைத்திடுவேன் உந்தன் ஓட்டத்தை தொடர்ந்திடுவேன்

அக்கினியுள்ளே வேகவில்லை தண்ணீரினுள்ளே மூழ்கவில்லை
கடும்புயல் அடித்தும் அசையவில்லை உன்னத தேவனின் சீஷர்களே

முட்ச்செடியின் மோசேயே தேவ மகிமையை கண்டவனே
பார்வோனின் அரண்மனை வாழ்கையையும் குப்பையாய் எண்ணின சீமானே
நிந்தையின் குரலை கேட்கையிலே திறப்பின் வாசலில் நின்றவனே
நிந்தையின் குரலை கேட்கையிலே திறப்பின் வாசலில் நின்றவனே
உம்மை போல் நானும் ஆகனுமே அவரின் நண்பனாய் மாறனுமே
உம்மை போல் நானும் ஆகனுமே அவரின் நண்பனாய் ஆகனுமே

அக்கினியுள்ளே வேகவில்லை தண்ணீரினுள்ளே மூழ்கவில்லை
கடும்புயல் அடித்தும் அசையவில்லை உன்னத தேவனின் சீஷர்களே (2)

சூழல் காற்றின் எலியாவே யேசபேலை வென்றவனே
பாகாலை வெட்கப்படுத்தி சவாலை வென்றவனே
கர்மேலின் மேல் அக்கினியை இறக்கி கர்த்தரே தேவன் என்று முழங்கி
இவ்வுலகே பின் மாறினாலும் தேவனுக்காக நின்றவனே

அக்கினியுள்ளே வேகவில்லை தண்ணீரினுள்ளே மூழ்கவில்லை
கடும்புயல் அடித்தும் அசையவில்லை உன்னத தேவனின் சீஷர்களே (4)

Megam pondra saatchigalae tamil christian song lyrics

Megam pondra saatchigalae Emmai mun sendra suthargalae
Paralogathin veethigalil engal ottathai kaanbavarae
Ivvulgennai mayakkayilae Saathaanin sathigal valaikkayilae
Ivvulgennai mayakkayilae Saathaanin sathigal valaikkayilae
Ungal saatchiyai ninaithiduvaen undhan otaathai thodarnthiduvaen
Undhan saatchiyai ninaithiduvaen undhan otaathai thodarnthiduvaen

Akkiniyullae vegavillai thanneerinullae moozhgavillai
kadmbuyal adithum asayavillai Unnadha dhevanin sheeshargalae

Mutchediyin moseyae dheva magimayai kandavanae
Paarvonin aranmanai vaazhkaayayum kuppayaay ennina seemaanae
Paarvonin aranmanai vaazhkaayayum kuppayaay ennina seemaanae
Ninthayin kuralai ketkayilae thirappin vaasalil nindravanae
Ummai pol naanum aaganumae avarin nanbanaai maranumae
Ummai pol naanum aaganumae avarin nanbanaai aaganumae

Akkiniyullae vegavillai thanneerinullae moozhgavillai
kadmbuyal adithum asayavillai Unnatha dhevanin sheeshargalae (2)

Suzhal kaatrin eliyaavae Esabelai vendravanae
Paagaalai vetkappaduthi savaalai vendravanae
Karmelil mel akkiniyai irakiki kartharae dhevan endru muzhangi
Ivvulagae pin maarinaalum dhevanukkaga nindravanae

Akkiniyullae vegavillai thanneerinullae moozhgavillai
kadmbuyal adithum asayavillai Unnatha dhevanin sheeshargalae (2)

ENGLISH TRANSLITERATION
Oh cloud of witnesses and saints who have gone before us.
On the streets of heaven you stand and watch us as we run our race.
When this world tries to seduce me and Satan tries to spin his web of deception around me.
I’ll remember your witness and continue your race.

The fires couldn’t consume you. The waters couldn’t drown you.
The storm winds couldn’t unsettle you.
Oh disciples of the most high God!

Oh Moses of the burning bush. The one who saw the glory of God.
The life of pharaoh’s palace you considered rubbish when you heard the cry of your people.
You stood in the gap for them.
I too want to be like you and become a friend of God.

Oh Elijah of the whirlwind. The conqueror of Jezebel! You humiliated Baal and won the challenge.
You brought down the fire on Mt Carmel.
You declared that the Lord alone is God .
When the whole world rebelled you stood alone for God!

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply